Historiek
iris 9 januari 2000

In april 1991 hebben vijf jonge Limburgse architecten de vzw opgericht. Met een tentoonstelling, architectuurpromenade en publicatie lieten ze een breed publiek kennismaken met hedendaagse architectuur in Limburg. “De tentoonstelling was bedoeld als een ‘architectuurwijzer’: ze wijst de bezoeker architectuur aan en poogt hem op het gebied van architectuur wijzer te maken”. (inleiding in publicatie AW door voorzitter Luc Vanmuysen, 1992)

In 2002 wordt de werking na jaren van stilte terug opgepikt, wanneer het Vlaams Architectuurinstituut Architectuurwijzer uitnodigt om de Dag van de Architectuur te organiseren in Limburg.

Sinds 2006 krijgt Architectuurwijzer ondersteuning via het kunstendecreet. Deze steun van de Vlaamse overheid vormt een krachtige duw in de rug van de organisatie. AW krijgt sindsdien ook structurele steun van steden en gemeenten, van de provincie en van vele private partners uit de bouwsector.

AW ontwikkelt een vast jaarprogramma volgens de drie wijzers: aanwijzen van architectuur, wijzer worden in architectuur en architectuur die de wijzers van de tijd doorstaat (archivering):

• lezingen van zowel jonge beloftevolle tot gerenommeerde internationale architecten
• architectuurreizen in binnen- en buitenland
• Dag van de architectuur, Open Monumentendag en de Wanatoeprijs

Het boek ‘LAP! Limburgse Architectuur Proeven‘ geeft in 2008 een breed beeld van wat er de voorgaande 10 jaar gerealiseerd is aan hedendaagse architectuur in Limburg. Van dan af aan houdt Architectuurwijzer de ogen ook open voor wat er zich buiten de provinciegrenzen afspeelt: in Vlaanderen, de Euregio Maas-Rijn, Europa, de wereld…

2010

2011

Met de architectuurdocumentaire ‘De meester en het vak‘ (2012) brengt AW de naoorlogse architectuur van de Limburgse architect Dolf Nivelle in beeld. Nivelle is niet alleen van betekenis als bouwmeester: zijn invloed als leermeester is minstens even groot.

Met de opening van het cultuurcentrum Genk in C-mine krijgt AW er een belangrijke culturele partner bij. Najaar 2012 organiseert Architectuurwijzer er de eerste Staten-Generaal van de Limburgse architectuur. AW buigt zich over de vraag of een Provinciaal Bouwmeester zou kunnen bijdragen tot Limburg als Sterk Merk. De Staten-Generaal krijgt een vervolg in 2013 en 2014. In 2013 ligt, met het thema Stad Limburg de focus op de Limburgse leefomgeving. In 2014 onderzoekt Architectuurwijzer de Limburgse ruimteregie.

In 2014 organiseert Architectuurwijzer de tentoonstelling ‘Nieuwe Nuchterheid‘, die een nieuwe trend laat zien in de architectuur. Met grote precisie slagen de architecten erin om alledaagse, erg herkenbare elementen uit onze bebouwde omgeving te integreren in hun ontwerpen.

In 2015 versterkt Architectuurwijzer zijn rol van denktank voor stedelijkheid en richt een (symbolisch) provinciaal bouwmeesterschap met een cultureel mandaat op. Om hier inhoud aan te geven, is de website van AW in 2016 omgebouwd tot een discussieplatform voor ruimtelijke kwesties in Stad Limburg. Doel is, ook hier weer, om bruggen te slaan tussen cultuur, ontwerppraktijk, het middenveld en de diverse administraties en beleidsniveaus.

De thematische insteek van Stad Limburg verschuift meer en meer naar het ‘wonen’. Het cliché wil dat ‘iedereen woont’. ‘Wonen’ verbindt diverse actoren én thema’s (zoals erfgoed, duurzaamheid, economie). ‘Wonen’ brengt mensen en issues samen en verdiept de inhoudelijke lijn van AW.

In 2017 plaatst AW met het thema ‘dichter wonen/collectief bouwen‘ het collectief opdrachtgeverschap op de agenda. Dit thema is niet zomaar gekozen, maar vormt een dringend pleidooi om bewuster om te gaan met de ruimte waarin we leven. En dat op een manier die betaalbaar is. Met 10.000 bezoekers kent de tentoonstelling ‘AT HOME / Building and Living in Communities‘ een enorm succes.

In 20182019 werkt Architectuurwijzer heel gericht rond collectief bouwen en wonen in Vlaanderen. De focus ligt niet enkel op de architectuur, maar ook op het ‘leven’ in de collectieve woonprojecten. Het onderzoek dat AW gedurende 2 jaar voert, vormt de basis voor de tentoonstelling ‘Housing Apart Together‘, die eind 2019 in Genk loopt, begin 2020 naar Gent verhuist, in 2021 naar Antwerpen en in 2022 Rotterdam.

Vanaf 2019 start AW met een nieuw reflectiespoor rond coöperatief wonen. Als nieuwe opdrachtgever met een lange termijnvisie op architectuur en duurzaamheid, kan de wooncoöperatie een belangrijke shift in de woonarchitectuur betekenen.

2020

2021

2022

2023