Jaarverslag 2023
Lieve Drooghmans 19 december 2023

Het jaar 2023 was het eerste van de nieuwe beleidsperiode 2023-27, waarin Architectuurwijzer traditiegetrouw wil blijven inzetten op architectuurreflectie. Die reflectie is geënt op drie inhoudelijke sporen die sterk aansluiten op onze missie en de werking van de voorbije jaren.

Een eerste reflectiespoor omhelst het ‘Goed opdrachtgeverschap’. Voor een kwalitatief architectuurproject is niet enkel een goede architect, maar ook een goede bouwheer nodig. Rond deze boodschap heeft Architectuurwijzer het afgelopen jaar gereflecteerd aan de hand van expo’s, lezingen, terreinbezoeken en gesprekken.

Binnen een tweede reflectiespoor heeft Architectuurwijzer gefocust op ‘Innovatief en coöperatief wonen’. Vanuit een klimaatbewustzijn, beperkte beschikbaarheid van ruimte, toenemende vergrijzing, wijzigende demografie en stijgende vastgoedprijzen vinden we het belangrijk om te blijven nadenken over nieuwe én traditionele woningtypes en de betekenis van alternatieve opdrachtgevers in het wonen. Bijzondere aandacht ging uit naar de wooncoöperatie als interessante opdrachtgever met een langetermijnvisie op architectuur en duurzaamheid. Belangrijke ankerpunten in dit traject vormden een leertraject rond coöperatief wonen in Vlaanderen, de begeleiding door Architectuurwijzer van het opzetten van een nieuwe wooncoöperatie in de gemeente Knokke-Heist en – na de gesmaakte studiereis naar Zürich in 2019 – een nieuwe Cera Coop Tour, ditmaal naar Genève.

Tot slot gelooft Architectuurwijzer dat architecturale kwaliteit en mensenmaat in elke woonomgeving hand in hand gaan. Binnen een derde reflectiespoor ‘Beleving van wonen’ heeft Architectuurwijzer daarom het afgelopen jaar opnieuw ingezet op sociaal-ruimtelijk onderzoek van sociale woonwijken en -projecten, samen met antropologe Ruth Soenen. Dit type onderzoek versterkt bovendien de opgebouwde kennis omtrent sociaal, coöperatief en innovatief wonen.

Om de reflectie toegankelijk te maken en te voeden, is Architectuurwijzer in 2023 op geregelde tijdstippen in dialoog gegaan met de praktijk, het beleid, het academische veld en het bredere publiek. Expo’s, lezingen, terreinbezoeken, rondleidingen en architectuurreizen vormden gesmaakte momenten van kennisdeling. En onze nieuwe inzichten hebben we opnieuw op zeer regelmatige basis verspreid via onze website en sociale media in artikels, podcasts of video’s.

Dit was de inleiding. Klik hier om het jaarverslag 2023 verder te lezen.

Inhoud:

 • Inleiding
 • Goed opdrachtgeverschap & Erfgoed
  . Publiek erfgoedtraject Hasselt
  . Expo CCHA omkaderd
  . Expo Hasselt Hertekend
  . Limburgse Mijncités
 • Innovatief en coöperatief wonen
 • Beleving van wonen
 • Architectuurreizen
  . Lyon
  . Antwerpen
 • Financieel verslag
 • Colofon

Architectuurwijzer kon in 2023 rekenen op de steun van: Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant, Genk, Hasselt, Knokke-Heist, C-mine, Z33, CCHA, UHasselt, Cera, cpe, Ebema, Tarkett, Vandersanden, Cedral, Equitone, Reynaers, Forster, Ventiline, Steven Massart Fotografie, Architectura.

 

Klik hier als je de jaarverslagen van de voorgaande jaren wil herlezen.

 

Tekening  © Malgorzata Maria Olchowska voor Architectuurwijzer