Missie
iris 10 januari 2000

Architectuurwijzer is een kritisch onafhankelijke architectuurcultuurorganisatie die wil bijdragen aan kwalitatieve architectuur in Vlaanderen. Onze missie vertrekt vanuit het besef dat architectuur een impact heeft op onze samenleving en omgekeerd. Architectuur is ook sterk verbonden met een steeds wijzigende maatschappelijke en ruimtelijke context.

Om te inspireren tot meer kwalitatieve architectuur, gaat Architectuurwijzer in de eerste plaats op zoek naar goede praktijkvoorbeelden in Vlaanderen en Europa. Specifiek voor het wonen, focussen we op innovatieve woonvormen, in vergelijking met het traditionele woonpatroon. Maar het tonen van referenties achten we niet toereikend. Met het oog op een sterke architectuurcultuur in Vlaanderen reflecteren we tevens over de maatschappelijke context, met bijzondere aandacht voor het opdrachtgeverschap, de ruimtelijke randvoorwaarden, het (boven)lokaal beleid, het ontwerpambacht, de beleving door gebruikers, …