LAP! Limburgse Architectuur Proeven
iris 10 december 2008

Dat architectuur een boeiend cultureel verschijnsel is, had men u vast al eens ver- teld. Misschien bent u er zelfs wel van overtuigd. Men zal het in ieder geval wel geprobeerd hebben: de hoeveelheid boeken die over het onderwerp verscheen, volstaat inmiddels om er een kleine canyon mee te vullen.

Maar misschien hebt u over die boeken het volgende ontdekt:
• Ze gaan over gebouwen die u misschien nooit zelf zal kunnen aanschouwen of over architecten met een hoge sterrenstatus.
• Ze staan vol onbegrijpelijke filosofische traktaten die u met de beste wil van de wereld niet doorworsteld krijgt.
• Ze tonen allerlei complexe plannen waarbij u zich eigenlijk niets kan voorstellen.
• Ze tonen gebouwen, zo buitenaards leeg en proper, dat u spontaan uw hele inboedel naar de kringloopwinkel wil brengen.

Als dat zo is, maar u bent nog steeds geboeid door de vorm van onze leefomgeving, dan hebben wij goed nieuws voor u: wij geloven niet alleen dat het anders kan, we gaan het op de volgende pagina’s bewijzen ook. Er wacht u een helder overzicht van architectuur om de hoek: geen hoogstandjes in Sydney, Parijs of Tokyo, maar bewoon- bare ontwerpen, bij u in de buurt.

Tenminste, als u in de buurt van Limburg woont. Dit boek gaat over hedendaagse Limburgse architectuur. Onze provincie is vooral bekend van traditionele vlaaien, eeuwenoude, ja zelfs bronsgroene eikenbossen, goede oude jenever en Bokrijk. De Limburgse uithangborden zetten meestal het verleden van de provincie in de verf. Die aandacht voor de roots is zeker een deugd, maar heeft ook z’n nadelen. Limburg profileert zich vandaag als een jonge, dynamische provincie binnen Vlaanderen en de Euregio. Om die dynamiek te tonen, zijn de klassieke uithangborden ongeschikt. De Limburgse architectuur daarentegen…

Architectuurwijzer, de organisatie die zich al jaren bezig houdt met de promotie van architectuur in Limburg, wil met deze publicatie een beeld geven van kwali- teitsvolle architectuur in Limburg, die de afgelopen jaren gerealiseerd werd. Om u een objectieve selectie aan te bieden, deed Architectuurwijzer beroep op een aantal mensen uit het professionele veld van de Vlaamse architectuur en architectuurkri- tiek. Maakten een keuze uit meer dan tweehonderd inzendingen: Katrien Vandermaliere (directeur VAi), Iwan Strauven (redactie A+) en Mario Deputter (medewerker team Vlaams Bouwmeester).

Uiteindelijk werd een dertigtal projecten geselecteerd. De argumenten om iets goed of af te keuren, waren (o.a.): de architecturale betekenis, de relatie met de con- text, de gebruikswaarde, de belevingswaarde van het concept en het duurzame karak- ter. Opmerkelijk is de grote diversiteit aan projecten die door de jury gekozen werden: van individuele tot collectieve woningbouw, van supermarkt tot geitenstal, van schouwburg tot gemeentehuis… Een bonte mix van bouwprojecten, kortom, maar dit boek laat ook de kleurrijke individuen zien die schuilgaan achter de façades. Aan de hand van enkele scherpe vragen worden architecten(bureaus) op de rooster gelegd over het hoe & waarom van hun werk. Sommige beantwoordden onze vragen openhartig en in de juiste volgorde, anderen kozen voor een andere vorm om hun verhaal te vertellen.

Architecten houden er soms een specifiek taalgebruik op na. Voor de leken onder ons hebben we de vreemdste woorden of woordgebruiken verklaard in een lijst achteraan. Verwijzing daaraan gebeurt met dit symbool:

Is er meer? Ja, er is meer. Dit boek laat de jonge honden van de Limburgse archi- tectuur aan het woord over hun fascinaties, dromen en visies. Hun ideeën vormen een hoogst subjectief tegengewicht voor de “objectieve” keuze van de jury. Tot slot toont dit boek hoe architectuur zijn weg vond naar het meest gelezen dagblad van de Limburgse wereldburger. Wat beschouwen de media als actueel architectuurnieuws? Wat waren de opvallende trends volgens de pers?

Architectuurwijzer wil een grotere gevoeligheid creëren voor architectuur in het algemeen en voor Limburgse architectuur in het bijzonder. We hopen dat dit boek u aan het denken en praten zet, maar vooral dat u straks met een nieuwe blik uw straat in kijkt.

Je kan de publicatie hier downloaden.