Gezins- en budgetvriendelijk woonproject in Knokke-Heist
Lieve Drooghmans 14 augustus 2021

In het voorjaar 2021 heeft het gemeentebestuur van Knokke-Heist via een woonenquête gepeild naar de actuele woonbehoeften van 16- tot 40-jarigen in de gemeente. Meer dan duizend mensen vulden de vragenlijst in. De conclusie was helder: er is nood aan meer betaalbaar wonen in Knokke-Heist. In de huidige legislatuur wil het gemeentebestuur daarom prioriteit geven aan kwalitatieve woonprojecten tegen een betaalbare prijs én met woonzekerheid.

Op 27 december 2021 heeft de gemeente Knokke-Heist een volledige studieopdracht voor de bouw van een gezins- en budgetvriendelijk woonproject gelanceerd. In deze opdracht gaat zij op zoek naar een uitvoerend architect voor het ontwerpen en realiseren van een kwalitatief en betaalbaar woonproject. In het bijzonder wordt een architect gevraagd om gezins- en budgetvriendelijke appartementen te ontwerpen, die zich zowel qua grootte als qua uitstraling onderscheiden van klassieke appartementen. Ook collectieve binnen- en/of buitenruimtes zijn mogelijk, mits rekening wordt gehouden met het aspect betaalbaarheid.

Met het oog op de woonzekerheid en betaalbaarheid op lange termijn wordt voor het eigenaarschap en het beheer van het woongebouw gedacht aan een wooncoöperatie. Het coöperatieve woonmodel kan namelijk leiden tot betaalbaar en kwalitatief wonen met de nodige flexibiliteit en woonmobiliteit. (De gemeente staat wel open voor alternatieve woonmodellen als uit studies zou blijken dat dit een betere optie zou zijn.) Binnen een coöperatie zijn de bewoners geen eigenaar van hun woning, maar kunnen zij coöperant of aandeelhouder van de coöperatie worden.

Voor een goede uitvoering zoekt de gemeente een ontwerpteam met ruime ervaring in het ontwerpen en realiseren van woonprojecten, maar ook met ervaring in rekentabellen en meetstaten. Tijdens het verdere proces moet immers de haalbaarheid en betaalbaarheid van het coöperatief woonmodel verder onderzocht worden op basis van een kostenraming van het woonproject.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich vóór 7 februari 2022 aanmelden via de website van TED onder de projectcode 2021/S 255-676036, ofwel via Public Procurement . Voor vragen over de inhoudelijke aspecten kan men zich richten tot Stefaan Keirse (stefaan.keirse@knokke-heist.be) en voor vragen in verband met de procedure tot Meggie Bosman (meggie.bosman@knokke-heist.be).

Het project betreft een bouwproject binnen de verkaveling Heulebrug tussen de Sloep, Slipstreek, Roergang en Bakboord. Het is een bouwblok van ongeveer 65 op 65 m, met maximaal 4 bouwlagen. Voor meer info, zie verkavelingsdossier Heulebrug.

 

 

Sinds 2021 heeft Architectuurwijzer een samenwerking en partnerschap met de gemeente Knokke-Heist. AW zal met haar expertise rond collectief, coöperatief en sociaal wonen de gemeente inspireren en adviseren bij diverse gemeentelijke doelstellingen en projecten. De ervaringen uit de gemeentelijke projecten kunnen omgekeerd de kennisopbouw van Architectuurwijzer voeden.

 

Foto inzet  Peggy Totté

18/01/2022