Jaaroverzicht 2010
iris 31 december 2010

Architectuurwijzer is een vereniging en een onderzoekscentrum dat het publiek bewust wil maken van de architecturale ontwikkelingen binnen de Euregio en Limburg.

Via kennisontplooiing, kennisuitwisseling en onderzoek zoekt Architectuurwijzer naar nieuwe architecturale visies en duurzame stedenbouwkundige concepten. Architectuurwijzer is zich ervan bewust dat deze visies en concepten niet enkel meer door architecten worden vormgegeven. Politiek, media, kunst en design reflecteren evenzeer onze hedendaagse samenleving en helpen elk op hun eigen manier een antwoord te formuleren op het vraagstuk wat architectuur vandaag (en in de toekomst) is en moet zijn. Architectuurwijzer gaat daarom de samenwerking aan met specialisten uit verschillende disciplines om de kwaliteit van de te ontwerpen ruimte te bevorderen. Om in deze missie te slagen biedt Architectuurwijzer een kritisch programma aan dat bestaat uit debatten, symposia, architectuurreizen, publicaties, tentoonstellingen en platformactiviteiten. Door na te denken over weldoordachte duurzame architectuur en architectuur die duurzaam blijft op verschillende niveaus, is Architectuurwijzer een excellent platform voor een nieuwe generatie architecten die werken in een (inter)nationale context en die begaan zijn met het vorm geven van een Europese cultuur.

Download het jaaroverzicht hier.