Expo Hasselt hertekend, een stad in evolutie sinds 1839
Lieve Drooghmans 28 maart 2023

Tot midden 19de eeuw kenmerkt Hasselt zich als een middeleeuws stadje met kerken, kloosters, jeneverstokerijen en burgerwoningen binnen de omwalling. De erkenning als provinciale hoofdstad, de afbraak van de stadsomwalling en de heraanleg tot een groene boulevard, de aanleg van de spoorlijn en het kanaal zorgen voor een keerpunt in de geschiedenis. Vanaf die tijd wordt Hasselt ‘hertekend’ tijdens drie bijzondere periodes van stadsontwikkeling, met elk een eigen manier van bouwen.

Met een mix van historische en nieuwe beelden werpt deze expo een blik op de 19de eeuwse stadsontwikkeling rond de groene boulevard, de 20ste eeuwse stadswijken met karakteristieke interbellumarchitectuur en de naoorlogse welvaartsperiode met grootschalige infrastructuren en suburbane verkavelingen.

Praktisch

Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt, kleine foyer
10 september 2023  (= Open Monumentendag) tot 28 januari 2024
Vrije toegang

Rondleidingen op afspraak via info@architectuurwijzer.be

Foto Cartesius