Collectief wonen op tournee
iris 1st October 2018

Vanuit de opgebouwde expertise rond collectief bouwen/wonen wordt AW regelmatig gevraagd voor workshops, lezingen, … Op deze momenten tonen we graag wat de Baugruppen, Baugemeinschaften en andere initiatieven in het buitenland betekenen. Tegelijk gaan we op zoek naar goede Vlaamse voorbeelden en naar de mogelijkheden om ook bij ons meer collectief wonen te realiseren. Zo brengen we collectief bouwen/wonen op een veelzijdige en toegankelijke manier onder de aandacht.

AW merkt inmiddels belangstelling voor het collectief wonen van diverse groepen van lokale en hogere besturen, architecten, projectontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, tot en met bewoners.

Binnenkort:

Tot op vandaag:

Wil jij of je organisatie ook meer informatie over collectief wonen/bouwen? Contacteer dan peggy@architectuurwijzer.be

Foto Spryg

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *