Collectief wonen op tournee
iris 5th December 2018

Vanuit de opgebouwde expertise rond collectief bouwen/wonen wordt Architectuurwijzer regelmatig gevraagd voor workshops, lezingen en voor toelichting in de pers. Op deze momenten brengen we collectief bouwen op een veelzijdige en toegankelijke manier onder de aandacht. We tonen wat Baugruppen, Baugemeinschaften en andere initiatieven in het buitenland betekenen en leggen een relatie met onze Vlaamse projecten. We volgen de Vlaamse situatie op de voet op en zoeken naar mogelijkheden om ook bij ons meer collectief wonen te realiseren.

AW merkt meer en meer belangstelling voor het collectief wonen bij diverse groepen van lokale en hogere besturen, architecten, projectontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, tot en met bewoners.

 

Activiteiten op de agenda:

  • Seminarie Betaalbaar wonen in de stad (deel 2)  24/01/19, Dienst Stedenbouw & Ruimtelijke Planning stad Gent
  • Cera Coop Explore – wooncoop en andere coöperatieve woonmodellen 14/02/19, Leuven
  • Symposium Cohousing: van ‘Hebben’ naar ‘Delen’  21/02/19, Oude Raadszaal Maastricht
  • Denknamiddag over maatschappelijke veranderingen  22/02/19, Stynen Academy (een organisatie van Vai en B2Ai) in deSingel Antwerpen
  • Vorming Van verkaveling tot collectief wonen 26/02/19, C-mine cultuurcentrum Genk

Pers:

Activiteiten tot op vandaag:

Wil jij of je organisatie ook meer informatie over collectief wonen/bouwen? Contacteer dan peggy@architectuurwijzer.be

Foto Spryg

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *