Collectief bouwen en wonen in Vlaanderen
iris 15th May 2018

In opdracht van VRP verzorgt AW het inhoudelijke programma van een studienamiddag rond collectief wonen en bouwen.

AW zoomt in op enkele toonaangevende Vlaamse voorbeelden van deze bijzondere woonvorm:

  • Wat kunnen we leren van buitenlandse projecten?
  • Waar moet een lokaal bestuur rekening mee houden bij de totstandkoming of vergunningverlening van een collectief woonproject?
  • Wat is de meerwaarde van deze projecten? Is er een onderscheid tussen projecten in stedelijke of landelijke context?

Sprekers

  • Peggy Totté (AW) zal toelichting geven bij de tentoonstelling en dieper ingaan op de architecturale kwaliteit en de diversiteit van collectieve woonprojecten in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk …
  • Peter Lacoere (HoGent) zal vanuit zijn ervaring met een aantal Gentse cohousingprojecten toelichten hoe je als lokale overheid zelf initiatief kan nemen en bouwgroepen kan ondersteunen.
  • Joeri Bal (projectontwikkelaar HEEM) toont hoe een collectief woonproject op initiatief van een projectontwikkelaar tot stand komt, en wat zijn visie is op het hergebruik van beschermd erfgoed.
  • Karel Lootens (coöperatie Wooncoop) zal toelichten wat het onderscheid is tussen een klassieke bouwgroep en een coöperatie, en wat de voordelen zijn van het aandeelhouderschap in een coöperatie in functie van betaalbaar wonen.

Wij hopen u een inspirerende namiddag te bezorgen met veel binnen- en buitenlandse voorbeelden. Tegelijk zullen we concrete handvaten aanreiken voor overheden, ontwerpers of ontwikkelaars die met collectief wonen aan de slag willen gaan.

Praktisch
Studienamiddag
Dinsdag 4 september 2018, van 14u00 tot 17u00
STAM Gent
Deelname incl inkom expo kost 75 euro, 60 euro voor VRP-leden
Meer info en reservatie via VRP

Foto: Ursula Meisser

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *