Housing Apart Together in de pers
iris 28th February 2020

De expo Housing Apart Together presenteert een woonvorm die in Vlaanderen nog relatief onbekend is. De collectieve woonprojecten uit de expo bieden inspiratie aan ieder die over nieuwe woonvormen wil nadenken. Ook de pers ziet de maatschappelijke waarde en zet collectief wonen én de tentoonstelling in de kijker.

 

Publicaties & reportages met verwijzing naar Housing Apart Together:

Andere reportages rond dichter wonen & collectief wonen waaraan AW meewerkte:

Perscorrespondenten op zoek naar meer info over de expo Housing Apart Together en collectief wonen, kunnen contact opnemen met lieve@architectuurwijzer.be.

Beeldmateriaal staat ter beschikking via Flickr. De beelden mogen gebruikt worden als er een relatie is met de tentoonstelling. Gelieve telkens de projectnaam te vermelden, plus ook fotograaf Brecht Van Maele.

Foto Haringrokerij © Brecht Van Maele