In de pers
iris 28th February 2020

Publicaties & reportages met verwijzing naar Housing Apart Together

De expo Housing Apart Together presenteert een woonvorm die in Vlaanderen nog relatief onbekend is. De collectieve woonprojecten uit de expo bieden inspiratie aan ieder die over nieuwe woonvormen wil nadenken. Ook de pers ziet de maatschappelijke waarde en zet collectief wonen én de tentoonstelling in de kijker.

Perscorrespondenten kunnen contact opnemen met lieve@architectuurwijzer.be voor meer info. Beeldmateriaal staat ter beschikking via Flickr. De beelden mogen gebruikt worden als er een relatie is met de expo. Gelieve telkens de projectnaam te vermelden, plus © Brecht Van Maele voor Architectuurwijzer.

 

Andere reportages rond dichter wonen & collectief wonen waaraan AW meewerkte

 

Meer pers

 

Foto Haringrokerij © Brecht Van Maele