ruimteregie

5th February 2021
Ruimtelijke kwaliteit 7
Nieuw in Hasselt: het Stadsatelier premium
Hoe bewaakt de stad Hasselt de kwaliteit van belangrijke bouwprojecten en ruimtelijke ontwikkelingen op haar grondgebied? Voor grote projecten is er in Hasselt al meermaals een beroep gedaan op de procedure van de Open Oproep. Zo heeft het Jessa Ziekenhuis momenteel een procedure lopende voor de bouw van een nieuwe eenheidscampus Salvator+, waar alle huidige […]
premium
8th October 2020
Ruimtelijke kwaliteit 2
Open Oproep als beproefd instrument premium
Publieke opdrachtgevers kunnen in heel Vlaanderen voor hun bouw- en infrastructuurprojecten gebruik maken van de Open Oproep, een instrument van het Team Vlaams Bouwmeester. De eerste Bouwmeester bOb Van Reeth riep deze specifieke selectieprocedure al in 1999 in het leven. De Open Oproep is sindsdien uitgegroeid tot een krachtig en divers inzetbaar instrument, waar ook […]
premium
8th October 2020
Ruimtelijke kwaliteit 1
Debat over publieke architectuur in Limburg premium
Hoe kunnen we in Limburg bijdragen tot een goed opdrachtgeverschap en een hogere architecturale kwaliteit van publieke bouw- en infrastructuurprojecten? Architectuurwijzer, Z33 en UHasselt starten een traject op over ruimtelijke kwaliteit en goed opdrachtgeverschap, met als doel hier een breed draagvlak voor te creëren én tegelijk het ambitieniveau in Limburg te verhogen. Niet elke lokale […]
premium
5th October 2020
Thema
Ruimtelijke kwaliteit in Limburg premium
premium
14th October 2019
Project
Tour & Taxis, de stad in de stad premium
Brussel
Begin 20ste eeuw bouwde het toen nog jonge België pal in haar hoofdstad een vrijhavengebied dat haar economische ambities niet onder stoelen of banken stak. Tour & Taxis bevatte het grootste goederenstation van Europa, een impressionant douanegebouw, een gigantisch postkantoor, en het meer dan 100 m lange koninklijk depot in een ommuurde en gecontroleerde zone vlak […]
premium
20th September 2019
Studiedag
Werelddag van de Stedenbouw premium
Donderdag 21 november 2019
De nieuwe Vlaamse regering wil gemeentes onderbrengen in grotere (stads)regio’s. Gemeenten zullen dus samen in de regio aan de slag moeten: werken aan een gemeenschappelijke agenda voor vraagstukken die de gemeentegrenzen overstijgen. Het gezamenlijk aanpakken van ruimtelijke opgaves is niet nieuw: provinciale gebiedswerking, intergemeentelijke samenwerkingen, strategische projecten… zijn allemaal initiatieven die mooie resultaten kunnen voorleggen, […]
premium
19th January 2018
Blog
Wie ruimt onze zwerfruimte op? premium
In een opiniestuk in De Standaard pleiten Tim Vekemans en Dimitri Minten (RE-ST) voor een zorgvuldiger gebruik van de ruimte in Vlaanderen. Ze argumenteren: “We hebben ruimtelijk gerommeld, dus opruimen is nodig en mogelijk. Vlaanderen bulkt van de zwerfruimte: ruimte die we samen hebben gecreëerd, maar onderbenutten. Die onderbenutting is vaak niet zichtbaar en daarin […]
premium
17th October 2015

Warm Aanbevolen: De brug van RODEO premium
Warm Aanbevolen is een socio-cultureel feest dat 14 dagen duurt. Tweejaarlijks vindt het plaats in één van de Hasseltse deelgemeenten. Dit najaar staat Rapertingen in de spotlights. Architectuurwijzer doet mee, met focus op mobiliteit. Rapertingen is doorsneden door grote wegen en telt verschillende woonkernen. Architectuurwijzer bevroeg de Rapertingenaren over de ruimtelijke uitdagingen van hun ‘dorp’. […]
premium
31st December 2014
Publicatie
Ruimteregie in Limburg premium
‘Ruimteregie’ is een nieuw woord dat past bij de ambitie van Limburg. Gezamenlijke uitdagingen worden bovenlokaal aangepakt, om zo te komen tot duurzame ruimtelijke winst. Deze werkbundel legt verslag neer van het eerste werkjaar van Atelier Limburg Europa. Vanuit concrete ontwerpuitdagingen werd onderzocht wat ruimteregie is. Hoe werkt het? Wat zijn de spelregels? Wie werkt […]
premium
16th December 2014

Publicatie: Ruimteregie in Limburg premium
Een inspirerende publicatie In de loop van 2014 heeft Architectuurwijzer de Limburgse ruimteregie onderzocht binnen het traject Atelier Limburg Europa. Dat gebeurde aan de hand van concrete ontwerpuitdagingen. Atelier Sint-Barbara ging de discussie aan over de toekomst van het Eisdense mijnerfgoed. Atelier Alberthaven zocht naar koppelingen tussen water, wonen, groen, industrie, … Ook de ateliers […]
premium
22nd October 2014
Staten-Generaal
Staten-Generaal: Ruimteregie in Limburg premium
Woensdag 22 oktober 2014
Architectuurwijzer nodigt u woensdag 22 oktober 2014 uit op de derde Staten-Generaal van de Limburgse architectuur. ‘Ruimteregie in Limburg’ is het gespreksonderwerp. ‘Ruimteregie’ is een woord dat past bij de ambitie van Limburg. Gezamenlijke uitdagingen worden bovenlokaal aangepakt, om zo te komen tot duurzame ruimtelijke winst. De Staten-Generaal onderzoekt wat ruimteregie is. Hoe werkt het? […]
premium
22nd October 2014

premium
Atelier Limburg Europa brengt mensen samen rond urgente ontwerpuitdagingen in Limburg. Het daagt architecten, stedenbouwkundigen en ontwerpende onderzoekers uit om toekomstscenario’s uit te werken voor concrete maatschappelijk-ruimtelijke vraagstukken. Beschouw het als een onderzoekstraject dat een visionaire blik moet genereren op de ruimtelijke toekomst van Limburg. Atelier Limburg Europa vertrekt vanuit een fundamentele en kritische benadering: […]
premium