Nieuw in Hasselt: het Stadsatelier
Lieve Drooghmans 5 februari 2021

Hoe bewaakt de stad Hasselt de kwaliteit van belangrijke bouwprojecten en ruimtelijke ontwikkelingen op haar grondgebied? Voor grote projecten is er in Hasselt al meermaals een beroep gedaan op de procedure van de Open Oproep. Zo heeft het Jessa Ziekenhuis momenteel een procedure lopende voor de bouw van een nieuwe eenheidscampus Salvator+, waar alle huidige diensten zullen worden gecentraliseerd.

 

 

Daarnaast wil Hasselt ook lokaal een instrument voor ruimtelijke kwaliteit installeren. De stad zet de nodige stappen om in 2021 van start te gaan met een Kwaliteitskamer of Stadsatelier. Doel is om de kwaliteit van stedelijke projecten en ontwikkelingen te verhogen én om proactief antwoorden te helpen formuleren op diverse ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen. Dit Stadsatelier is opgevat als een multidisciplinaire groep van interne en externe experten. De interne leden zorgen voor een terugkoppeling met de administratie en het beleid. Ook de bevoegde schepen wordt steevast uitgenodigd bij de vergaderingen van het Stadsatelier. De externe experten krijgen een mandaat van vier jaar en hebben vooral een sterke architecturale en stedenbouwkundige bagage.

In onderstaande video vertelt Marc Schepers, schepen van Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Woonontwikkeling, hoe hij als beleidsmaker elke dag wordt geconfronteerd met vele projecten en uitdagingen in zijn stad. Het gaat hierbij niet enkel om kwalitatieve architectuur, maar ook om het bouwen op de juiste plek in de juiste dichtheid. Daarom heeft hij aangestuurd op de oprichting van een Kwaliteitskamer / Stadsatelier waarin experten mee het gesprek aangaan met de stad en de diverse initiatiefnemers over de architectuur- en stadsprojecten.

 

 

Het Stadsatelier is meer dan een kwaliteitsbewaker, het wil ook de condities voor kwaliteit in de bebouwde ruimte scheppen en de aangever zijn van een sterk ruimtelijk beleid. Anders gezegd, het Stadsatelier werkt niet enkel op projectbasis, maar ook beleidsvoorbereidend via strategisch ontwerpend onderzoek en ateliersessies met stakeholders.

 

Deze video kadert binnen het traject ‘Ruimtelijke kwaliteit in Limburg‘, waarin AW het woord geeft aan verschillende lokale besturen, stakeholders, architecten, …

Lees ook HBVL-artikel Stadsatelier bijna van start: “Doet meer dan klassieke kwaliteitskamer”.

 

05/02/2021

Foto inzet  www.hasselt.be/nl/stadsatelier
Foto in tekst  
Jessa Hasselt © Tim Van de Velde