Open Oproep als beproefd instrument
Lieve Drooghmans 8 maart 2021

Publieke opdrachtgevers kunnen in heel Vlaanderen voor hun bouw- en infrastructuurprojecten gebruik maken van de Open Oproep, een instrument van het Team Vlaams Bouwmeester. De eerste Bouwmeester bOb Van Reeth riep deze specifieke selectieprocedure al in 1999 in het leven. De Open Oproep is sindsdien uitgegroeid tot een krachtig en divers inzetbaar instrument, waar ook de huidige Bouwmeester Erik Wieërs ambitieus wil mee omgaan.

In Limburg kregen een aantal bijzondere publieke projecten hun architect toegewezen via de Open Oproep, van een subtiele uitbreiding van het historische kasteel van Alden Biesen door a2o architecten tot de opmaak van een mastervisie voor de grote sociale huisvestingswijk Kolderbos in Genk (procedure lopende). Meerdere onderwijsinstellingen hebben via deze weg hun architect gevonden: noA architecten verbouwde een oude gevangenis tot het nieuwe rectoraat en faculteitsgebouw Rechten van de UHasselt, Dierendonckblancke architecten ontwierpen een nieuwe lagere school in Riemst, Lens°Ass architecten & Uarchitects bouwden een nieuwe basisschool in Bocholt, … Maar ook enkele opmerkelijke projecten zoals de brug van Vroenhoven (Ney&Partners) en de nieuwe sporthal in Genk (BEL architects, Ney & Partners) zijn via deze procedure gegund. Voor woonzorgcentra zijn er een aantal interessante oefeningen gemaakt voor de schaalverkleining van zorgunits in Mandana en Ter Heide te Genk, door respectievelijk Osar architecten en Dierendonckblancke architecten. Ook werd het Team Vlaams Bouwmeester betrokken bij de Design & Build wedstrijd voor het crematorium Stuifduin te Lommel (ontworpen door a2o architecten).

In bijgevoegd filmpje geeft Stefan Devoldere – decaan van de Faculteit Architectuur & Kunst van de UHasselt en voormalig waarnemend en adjunct Vlaams Bouwmeester – een heldere toelichting over de ambitie en de procedure van de Open Oproep. In zijn ervaring is de ruimte die tijdens de wedstrijd wordt gegeven aan de kracht van het ontwerp doorslaggevend om een gepaste keuze van architect te maken. Kwaliteit wordt er bespreekbaar en vergelijkbaar.

 

 

Tijdens een debat tussen architecten en publieke opdrachtgevers, georganiseerd door AW op 8 oktober 2020, gaven de curatoren Maarten Van Den Driessche en Maarten Liefooghe toelichting over de expo ‘Open Oproep. 20 jaar architectuur in publieke opdracht.’ Uit hun analyse van zevenhonderd open oproepen schuiven zij een aantal belangrijke conclusies naar voren. Zij ontrafelen de tien stappen van een open oproepprocedure om tot de aanstelling van een architect te komen én definiëren wat volgens hen de tien sleutels zijn van de open oproep als een geslaagde wedstrijdprocedure. Hun toelichting is te herbekijken in de video hieronder en in de bezoekersgids van de expo.

 

 

Deze video’s kaderen binnen het traject ‘Ruimtelijke kwaliteit in Limburg‘, waarin AW het woord geeft aan verschillende lokale besturen, stakeholders, architecten, …

 

08/10/2020

Foto  Open Oproep 0229 – Brug van Vroenhoven © Stijn Bollaert