Ruimteregie in Limburg
iris 31 december 2014

‘Ruimteregie’ is een nieuw woord dat past
bij de ambitie van Limburg. Gezamenlijke uitdagingen worden bovenlokaal aangepakt, om zo te komen tot duurzame ruimtelijke winst. Deze werkbundel legt verslag neer van het eerste werkjaar van Atelier Limburg Europa. Vanuit concrete ontwerpuitdagingen werd onderzocht wat ruimteregie is. Hoe werkt het? Wat zijn de spelregels? Wie werkt er aan mee? En om wat te doen?

De ontwerpuitdagingen die de voorbije maanden in een aantal ateliers op tafel lagen zijn lokaal en klein. Grote beleidsthema’s en generieke krachttermen werden genegeerd. Ook de methode lag niet vast, maar diende zich aan vanuit de situatie die we aantroffen. De inzet was om vanuit het geval zelf te denken en te ontwerpen. Op die manier schetsen we vanuit Stad Limburg een handvest voor toekomstige stadsregio’s in Europa.

Tenslotte biedt deze werkbundel geen
pasklare antwoorden aan. Ruimteregie daagt iedereen uit om werk te maken van een sterke leefomgeving. Het schept nieuwe perspectieven waar nodig. Het neemt desnoods iedereen
bij de hand in de zoektocht naar een scherpe vraagstelling. Maar verder dan deze drempel naar een sterke leefomgeving kan een cultureel initiatief niet gaan.

Je kan de publicatie hier downloaden.