Warm Aanbevolen: De brug van RODEO

Warm Aanbevolen is een socio-cultureel feest dat 14 dagen duurt. Tweejaarlijks vindt het plaats in één van de Hasseltse deelgemeenten. Dit najaar staat Rapertingen in de spotlights. Architectuurwijzer doet mee, met focus op mobiliteit.

Rapertingen is doorsneden door grote wegen en telt verschillende woonkernen. Architectuurwijzer bevroeg de Rapertingenaren over de ruimtelijke uitdagingen van hun ‘dorp’. Daaruit bleek dat de voetgangers- en fietsverbinding tussen Ekkelgarden en de school nood heeft aan een update. Je moet immers zowel de drukke N20 kruisen als onder de snelweg door wandelen / fietsen. Dat was voer voor twee projecten: de brug van Rodeo en People’s Highway.

De brug van RODEO

In overleg met de Noorse ambassade gaf Architectuurwijzer het Noorse architectenbureau RODEO de opdracht om een brug te ontwerpen voor het kruispunt van de N20 met de Rapertingenstraat. De brug moet niet enkel de ene zijde van de N20 met de andere verbinden, maar is ook opgevat als ontmoetingsplaats voor de Rapertingenaren.

Op zaterdag 17 oktober komen de architecten van RODEO hun (fictieve) ontwerp toelichten. Er is dan ruimte voor debat. Daarna verhuist de maquette van RODEO’s project naar de tentoonstelling “Rapertingen… vroeger en nu” in de Sint-Jozefkerk.

Praktisch 

De brug van Rodeo
Zaterdag 17 oktober 2015, 15u
Stedelijke Basisschool Rapertingen, Bieststraat 40, Hasselt

Deelname is gratis.

Meer info over People’s Highway vind je hier. Ontdek het volledige programma Warm Aanbevolen Rapertingen hier.

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *