Staten-Generaal: Ruimteregie in Limburg
iris 22nd October 2014

Architectuurwijzer nodigt u woensdag 22 oktober 2014 uit op de derde Staten-Generaal van de Limburgse architectuur. ‘Ruimteregie in Limburg’ is het gespreksonderwerp. ‘Ruimteregie’ is een woord dat past bij de ambitie van Limburg. Gezamenlijke uitdagingen worden bovenlokaal aangepakt, om zo te komen tot duurzame ruimtelijke winst. De Staten-Generaal onderzoekt wat ruimteregie is. Hoe werkt het? Wat zijn de spelregels? En wie werkt er aan mee?

14u45 – Ruimteregie in de praktijk

Architectuurwijzer stelt de publicatie ‘Ruimteregie in Limburg’ voor. Daarin zijn o.a. een aantal concrete ontwerpuitdagingen opgenomen die de voorbije maanden uitgewerkt zijn:
– Atelier Sint-Barbara ging de discussie aan over de toekomst van het Eisdense mijnerfgoed, voorgedragen voor erkenning door UNESCO.
– Atelier Alberthaven zocht naar koppelingen tussen water, wonen, groen, industrie, …
– Atelier Reigersvliet onderzocht hoe de gevangenis een integraal stadsdeel kan zijn van Leopoldsburg.
– In Atelier Blondeswinning lag de focus op het teruggeven van monumenten aan de natuur.
– Atelier N75/N702 zocht en vond inspiratie voor de groene zone tussen Hasselt en Genk.
De inzichten uit deze ateliers zetten ons verder op weg naar een sterke leefomgeving.

Het versterken van de Limburgse leefomgeving staat al langer op de agenda. Zo kwam twee jaar geleden de nood aan een Provinciaal Bouwmeester boven water. Deze zomer deed Architectuurwijzer hierover een bevraging bij de 44 Limburgse gemeenten. Op de Staten-Generaal bespreken een aantal burgemeesters de resultaten. Raf Terwingen en Frieda Brepoels hebben alvast bevestigd.

Na het burgemeesteroverleg geven een aantal stemmen uit het middenveld hun visie op de ruimteregie in Limburg. Het panel bestaat o.a. uit Kris Claes (VOKA), Peter Govaerts (Limgrond) en Habib El-Ouakili (Minderhedenforum).

Gedeputeerde Inge Moors verzorgt het slotwoord.

20u15 – Recht uit Londen: ruimteregie met een maatschappelijk tintje

Architectuurwijzer nodigt een bureau uit dat balanceert op de grens van ontwerp en onderzoek. 00:/ uit Londen verzoent een ruimtelijke praktijk met een maatschappelijke aanpak. Het uitgebreide portfolio van 00:/ toont unieke bouwwerken en onderzoeken waarin de informaliteit van het dagelijkse leven een centrale plaats krijgt.

Het onderzoekslab van 00:/ publiceerde in 2011 het Compendium for the Civic Economy, een bloemlezing van maatschappelijk-ruimtelijke acties, vaak vanuit het verenigingsleven en altijd ten dienste van lokale gemeenschappen. Naast het onderzoekslab beschikt 00:/ ook over een meer traditionele architectuurpraktijk.

00:/’s werk kan een antwoord formuleren op de vraag ‘Wie produceert Stad Limburg?’. Maatschappelijk ondernemerschap vanuit het alledaagse verschijnt als een mogelijk scenario voor innovatie. Niet alleen komt er zo zicht op een gedeeld eigenaarschap van ruimtelijke kwesties, maar ook op een gedeelde ruimtelijke praktijk. Coöperatieve en andere niet louter marktgestuurde structuren zijn in Vlaanderen immers aan een nieuwe opmars bezig en 00:/ kan die evolutie verder inspireren.

Na de lezing gaan we met Indy Johar, mede-oprichter van 00:/, in debat over de complexe ruimtelijke uitdagingen in Limburg. Vanuit Limburg schuift architect Jo Berben van a2o mee aan tafel.

Ook Urban Think-Tank (Caracas/ETH Zürich) was uitgenodigd, maar het bureau kan helaas niet aanwezig zijn. 

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *