Ruimteregie in Limburg
iris 22 oktober 2014

Architectuurwijzer nodigt u woensdag 22 oktober 2014 uit op de derde Staten-Generaal van de Limburgse architectuur. ‘Ruimteregie in Limburg’ is het gespreksonderwerp. ‘Ruimteregie’ is een woord dat past bij de ambitie van Limburg. Gezamenlijke uitdagingen worden bovenlokaal aangepakt, om zo te komen tot duurzame ruimtelijke winst. De Staten-Generaal onderzoekt wat ruimteregie is. Hoe werkt het? Wat zijn de spelregels? En wie werkt er aan mee?

14u45 – Ruimteregie in de praktijk

In de loop van 2014 heeft Architectuurwijzer de Limburgse ruimteregie onderzocht binnen het traject Atelier Limburg Europa. Dat gebeurde aan de hand van concrete ontwerpuitdagingen. Atelier Sint-Barbara ging de discussie aan over de toekomst van het Eisdense mijnerfgoed. Atelier Alberthaven zocht naar koppelingen tussen water, wonen, groen, industrie, … Ook de ateliers Reigersvliet, Blondeswinning en N75/N702 zochten naar meerwaarde op het Limburgs grondgebied. De inzichten uit deze ateliers kan u lezen in de publicatie ‘Ruimteregie in Limburg’. Deze publicatie werd tijdens de Staten-Generaal voorgesteld door Gideon Boie en Roel De Ridder.

Daarin zijn o.a. een aantal concrete ontwerpuitdagingen opgenomen die de voorbije maanden uitgewerkt zijn:
– Atelier Sint-Barbara ging de discussie aan over de toekomst van het Eisdense mijnerfgoed, voorgedragen voor erkenning door UNESCO.
– Atelier Alberthaven zocht naar koppelingen tussen water, wonen, groen, industrie, …
– Atelier Reigersvliet onderzocht hoe de gevangenis een integraal stadsdeel kan zijn van Leopoldsburg.
– In Atelier Blondeswinning lag de focus op het teruggeven van monumenten aan de natuur.
– Atelier N75/N702 zocht en vond inspiratie voor de groene zone tussen Hasselt en Genk.
De inzichten uit deze ateliers zetten ons verder op weg naar een sterke leefomgeving.

Het versterken van de Limburgse leefomgeving staat al langer op de agenda. Zo kwam twee jaar geleden de nood aan een Provinciaal Bouwmeester boven water. Deze zomer deed Architectuurwijzer hierover een bevraging bij de 44 Limburgse gemeenten. Op de Staten-Generaal bespreken een aantal burgemeesters de resultaten. Raf Terwingen en Frieda Brepoels hebben alvast bevestigd.

Tijdens het burgemeesteroverleg gaven burgemeesters Raf Terwingen (Maasmechelen) en Frieda Brepoels (Bilzen) hun visie op ruimteregie en op de eventuele aanstelling van een Provinciaal Bouwmeester. Het werd een gesprek over bovenlokale uitdagingen, economische schaarste, de Limburgreflex en nog veel meer. Lees het verslag of bekijk de video opname.

Na de burgemeesters kwam het middenveld aan het woord, via Kris Claes (VOKA), Peter Govaerts (Limgrond) en Habib El-Ouakili (Minderhedenforum). De praatgasten zijn er voorstander van om het middenveld tijdig te betrekken bij ruimtelijke issues. Het verslag en de video vertellen hoe zij dit elk vanuit hun eigen standpunt invullen.

Ook gedeputeerde Inge Moors draagt ruimteregie een warm hart toe. Ze vindt het belangrijk dat we in de toekomst verder evolueren van een statische Ruimtelijke Ordening naar een dynamisch concept als Ruimtelijke Ontwikkeling, waarbij ruimtelijke winst voorop staat.

20u15 – Recht uit Londen: ruimteregie met een maatschappelijk tintje

De Staten-Generaal sloot af met een begeesterde lezing door Indy Johar van het Londense bureau 00:/. Het werk van 00:/ is inspirerend omwille van zijn innovatieve maatschappelijk-ruimtelijke praktijk. Johar pleit voor een evolutie ‘from real estate to real value’. Ook van de lezing en het aansluitende debat – met moderator Jo Berben – staan een verslag en beelden online.

Het onderzoekslab van 00:/ publiceerde in 2011 het Compendium for the Civic Economy, een bloemlezing van maatschappelijk-ruimtelijke acties, vaak vanuit het verenigingsleven en altijd ten dienste van lokale gemeenschappen. Naast het onderzoekslab beschikt 00:/ ook over een meer traditionele architectuurpraktijk.

00:/’s werk kan een antwoord formuleren op de vraag ‘Wie produceert Stad Limburg?’. Maatschappelijk ondernemerschap vanuit het alledaagse verschijnt als een mogelijk scenario voor innovatie. Niet alleen komt er zo zicht op een gedeeld eigenaarschap van ruimtelijke kwesties, maar ook op een gedeelde ruimtelijke praktijk. Coöperatieve en andere niet louter marktgestuurde structuren zijn in Vlaanderen immers aan een nieuwe opmars bezig en 00:/ kan die evolutie verder inspireren.

Na de lezing gaan we met Indy Johar, mede-oprichter van 00:/, in debat over de complexe ruimtelijke uitdagingen in Limburg. Vanuit Limburg schuift architect Jo Berben van a2o mee aan tafel.

Ook Urban Think-Tank (Caracas/ETH Zürich) was uitgenodigd, maar het bureau kan helaas niet aanwezig zijn. 

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *