Werelddag van de Stedenbouw
Lieve Drooghmans 20 september 2019

De nieuwe Vlaamse regering wil gemeentes onderbrengen in grotere (stads)regio’s. Gemeenten zullen dus samen in de regio aan de slag moeten: werken aan een gemeenschappelijke agenda voor vraagstukken die de gemeentegrenzen overstijgen. Het gezamenlijk aanpakken van ruimtelijke opgaves is niet nieuw: provinciale gebiedswerking, intergemeentelijke samenwerkingen, strategische projecten… zijn allemaal initiatieven die mooie resultaten kunnen voorleggen, maar toch blijven kampen met belemmeringen.

Voor een doorbraak in die grensoverschrijdende samenwerking zijn er sterke interbestuurlijke regionale structuren nodig. Maar ook een vernieuwende cultuur, instrumenten en organisatie. Hoe kan de planningspraktijk bijdragen aan beter functionerende (stads)regio’s? Dat is het onderwerp van de Werelddag van de Stedenbouw, op 21 november in Vilvoorde, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning.

In het plenaire ochtenddeel verkennen Bart Van Herck (Idea Consult) en Filip De Rynck de mogelijkheden om in Vlaanderen tot meer structurele samenwerking te komen op stadsregionaal niveau. 

In de namiddag kan je kiezen tussen acht parallelle sessies met inspirerende voorbeelden uit de Vlaamse provincies:

  1. Terreinbezoek BUDA + in Vilvoorde
  2. Regio Antwerpen
  3. Regio Brussel
  4. Regio Gent
  5. Regio Zuid-West-Vlaanderen
  6. Regio Leuven
  7. Regio Limburg
  8. Regio Turnhout

Dimitri Minten en Roel De Ridder van Architectuurwijzer zijn de sprekers van Sessie 7 Regio Limburg. Zij vertellen hoe regionale coalities gesmeed kunnen worden en welke rol ruimtelijke planning en architectuur daarin kunnen opnemen. Om economische en landschappelijke troeven te verweven is (stads)regionale samenwerking in Limburg een noodzakelijke, maar geen evidente opgave.

Praktisch
Werelddag van de Stedenbouw. Samen in de regio
Donderdag 21 november, 9u45 – 17u
CC Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde
Meer info en inschrijven via de website van de VRP


Op donderdag 21 november staat er aansluitend nog meer architectuur op de agenda: Bouw Info Limburg met Superbloks van URA en BOGDAN & VAN BROECK