Atelier Limburg Europa
iris 22 oktober 2014

Atelier Limburg Europa brengt mensen samen rond urgente ontwerpuitdagingen in Limburg. Het daagt architecten, stedenbouwkundigen en ontwerpende onderzoekers uit om toekomstscenario’s uit te werken voor concrete maatschappelijk-ruimtelijke vraagstukken. Beschouw het als een onderzoekstraject dat een visionaire blik moet genereren op de ruimtelijke toekomst van Limburg.

Atelier Limburg Europa vertrekt vanuit een fundamentele en kritische benadering: ruimte wordt begrepen als een veld waarin productie plaatsvindt, gemeenschappen gevormd worden en conflicten heersen. ‘Ruimte’ omvat in deze filosofie dus meer dan louter het architecturale en/of stedenbouwkundige aspect ervan.

Limburg kent een multipolaire ruimtelijke ontwikkeling. De sterkte van Limburg ligt niet in één stad alleen, maar in een netwerk van 44 steden en gemeenten dat grenzen overschrijdt. Vanuit deze concrete Limburgse realiteit bouwt Atelier Limburg Europa aan een handvest voor stadsregio’s in Europa. Atelier Limburg Europa neemt hierbij als uitgangspunt dat de ambitie van Limburg toonaangevend is voor Europa.

Startschot
Het startschot van Atelier Limburg-Europa is in oktober 2013 gegeven tijdens de Staten-Generaal van de Stad Limburg. Mis de startnota niet. De Staten-Generaal boog zich over drie vragen: wat is de juiste schaal voor Stad Limburg, welke meerwaarde biedt Stad Limburg en, misschien wel het belangrijkst: wie bouwt Stad Limburg? Constantin Petcou besprak tijdens het avondprogramma de noodzakelijke vernieuwing van de ontwerppraktijk.

Lezingen
Architectuurwijzer nodigde de Italiaanse architect Stefano Boeri uit om zijn visie te geven op ‘steden in verandering’. Ook met de lezing Nasjonale Turistveger zette Architectuurwijzer een inspirerend buitenlands project in de kijker. Op 1 oktober 2014 verheldert de lezing T.OP Limburg hoe bestaande onderzoeken bijdragen aan een dynamisch Limburg.

Dialogen
In 2014 gingen/gaan een aantal politici en experts in dialoog over de ruimteregie in Limburg. Wim Dries, bOb Van Reeth, Herman Reynders, Kristiaan Borret, … geven hun visie op de toekomst.

Oproep & workshops
Architectuurwijzer selecteerde enkele concrete ontwerpuitdagingen in Limburg. In het kader van Atelier Limburg Europa doen deze oproep en workshops het nodige – creatieve – stof opwaaien:

– Atelier N75/N702 (Hasselt-Genk)
– Atelier Sint-Barbara (Eisden)
– Atelier Alberthaven (Genk)
– Atelier Reigersvliet (Leopoldsburg)
– Atelier Blondeswinning (Grote Spouwen)

Het hele traject wordt gebundeld
Dit hele traject is gebundeld in de publicatie Ruimteregie in Limburg – het handvest voor toekomstige stadsregio’s. Op 22 oktober zal tijdens de Staten-Generaal de publicatie overhandigd worden aan Inge Moors, gedeputeerde ruimtelijke ordening Limburg.

Partners
Vlaamse overheid, provincie Limburg

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *