Ruimtelijke kwaliteit in Limburg
Lieve Drooghmans 5th October 2020

Architectuurwijzer onderzoekt – samen met UHasselt – hoe we in Limburg kunnen bijdragen tot een goed opdrachtgeverschap en een hogere architecturale kwaliteit van diverse publieke bouw- en infrastructuurprojecten. Doel is om een debat op te starten over ruimtelijke kwaliteit en over goed opdrachtgeverschap, om hier een breed draagvlak voor te creëren én tegelijk het ambitieniveau te verhogen.

Niet elk lokale overheid of instantie is vandaag reeds overtuigd van de nood aan een betere architecturale of ruimtelijke kwaliteit van zijn/haar project. Het instrument van de Open Oproep bij de Vlaamse Bouwmeester is gekend, maar wordt vaak als te log of te omslachtig beschouwd. Bijgevolg worden de architecten in Limburg eerder aangesteld via een klassieke aanbestedingsprocedure waarin prijs vaak primeert boven kwaliteit tijdens de gunning. Architecten hechten op hun beurt wel belang aan een heldere projectdefinitie, of verlangen vaak naar een ambitieuze opdrachtgever en een sterke jury voor de beoordeling van hun dossier.

 

RUIMTELIJKE KWALITEIT ONDER DE AANDACHT

Om een breed publiek van opdrachtgevers warm te maken voor ons debat rond ruimtelijke kwaliteit in Limburg, bouwt AW via verschillende activiteiten en blogs een inhoudelijk traject uit rond dit thema. Aan de blogs is telkens een video gekoppeld waarin verschillende lokale besturen, stakeholders, architecten, … kort hun visie toelichten.

1. Debat over publieke architectuur in Limburg – met Adinda Van Geystelen, artistiek directeur van Z33
2. Open Oproep als beproefd instrument – met Stefan Devoldere, decaan Faculteit Architectuur & Kunst UHasselt en met de curatoren van de expo Open Oproep
3. Kwaliteit als speerpunt in het ruimtelijk beleid van Limburg – met Inge Moors, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Platteland
4. Provincie Limburg als opdrachtgever voor begijnhof Hasselt – met Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme, Erfgoed en Provinciale Domeinen
5. Een nieuwe generatie architecten – met architecten Kelly Hendriks van B-ILD en Jan Thys van De Gouden Liniaal
6. Mastervisie Kolderbos via open oproep – met Véronique Claessens, directeur Ruimte van stad Genk
7. Nieuw in Hasselt: het Stadsatelier – met Marc Schepers, schepen van Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Woonontwikkeling
8. Leerpunten van 20 jaar WinVorm – met Mario Deputter, projectleider bij Team Vlaams Bouwmeester
9. Circulariteit zet aan tot nieuwe bouwcultuur – met Pirre Wuytack, CEO van Vandersanden
10. Verschuiving in rol van architect, aannemer en bouwproducent – met Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg en Ben Voortmans, projectmanager bij CPE

 

KENNISDELING & REFLECTIE

Architectuurwijzer organiseert een aantal architectuurlezingen die ingaan op het thema ruimtelijke kwaliteit. Deze momenten van kennisdeling en reflectie zijn nadien ook beschikbaar via ons videokanaal.

Donderdag 8 oktober 2020
Lezing door Kelly Hendriks van B-ILD (B) – Bekijk de video.

Dinsdag 19 oktober 2021, 20u15, C-mine
Lezing door Dieter Leyssen van 51N4E (B) en Konstantinos Pantazis van Point Supreme (GR)

Donderdag 25 november 2021, 20u15, C-mine
Lezing door Mechthild Stuhlmacher van Korteknie Stuhlmacher Architecten (NL)

Donderdag 9 december 2021, 20u15, C-mine
Lezing door Ken De Cooman van BC architects (B)

Donderdag 24 februari 2022, 20u15, C-mine
Lezing door Sarah Poot van Poot Architectuur (B)

 

EXPO ‘OPEN OPROEP – 20 JAAR ARCHITECTUUR IN PUBLIEKE OPDRACHT’

De reizende expo over de Open Oproep (gerealiseerd door Team Vlaams Bouwmeester, Universiteit Gent en VAi) past perfect bij het discours dat AW wil voeren. In Vlaanderen is veel architecturaal talent aanwezig, maar om één of andere reden lijkt dit niet altijd z’n weg naar Limburg te vinden. De beproefde Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester wordt slechts door enkele lokale besturen in de regio gebruikt. Vele publieke opdrachten worden gegund via een klassieke aanbestedingsprocedure, vaak met focus op een zo laag mogelijke (ereloon)prijs.

De Open Oproep brengt de ambities naar een hoger niveau. Deze procedure stelt publieke opdrachtgevers in staat op een transparante manier en met internationaal bereik een ontwerpteam aan te stellen voor hun projecten. Bekijk de video waarin curatoren Maarten Van Den Driessche en Maarten Liefooghe een toelichting geven over de Open Oproep en de expo.

 

RUIMTELIJKE KWALITEIT IN DE PERS

 

AW OP TOURNEE

Architectuurwijzer wordt regelmatig gevraagd voor workshops en lezingen. Interesse? Contacteer dan peggy@architectuurwijzer.be.

  • Webinar over de sociale huisvestingswijken van Limburg, georganiseerd door Woonplatform Limburg – 20/04/2021

 

Foto  Uitkijktoren Negenoord in Dilsen-Stokkem © Filip Dujardin