sociale huisvesting

26 oktober 2022
Lezing
Studio MOTO & VERS.A premium
Donderdag 24 november 2022
De architectenbureaus studio MOTO en VERS.A vormen het toonbeeld van jonge Vlaamse architecten die via architectuurwedstrijden kansen krijgen om publieke gebouwen en sociale huisvesting te realiseren. Op die manier kunnen zij het particulier opdrachtgeverschap van de individuele woningbouw overstijgen en ook werken voor grotere publieke en private opdrachtgevers. Hun boeiende portfolio’s in de rand van […]
premium
5 juli 2022
Lezing
Bart Dehaene – Architectuur van de sociale huisvesting premium
Donderdag 6 oktober 2022
Op 6 oktober 2022 gaf architect-stedenbouwkundige Bart Dehaene een lezing over sociale huisvesting. In zijn werk legt hij linken met de lokale architectuur, besteedt hij veel aandacht aan sociaal en betaalbaar wonen en biedt hij een eigen antwoord op de specifieke ruimtelijke context in Vlaanderen.     Verzoening tussen oud en nieuw In Vlaanderen is het […]
premium
19 mei 2020
Blog
Samenhang tussen huis, wijk en sociale huisvestingsmaatschappij premium
In een analyse van vier sociale huisvestingswijken in Limburg merkte antropologe Ruth Soenen op dat er steeds een sterke samenhang bestaat tussen huis, wijk en sociale huisvestingsmaatschappij.  Er is in de eerste plaats een sterke oriëntatie van de bewoners op hun eigen huis. Vanuit hun socio-economische situatie bekeken is ‘een goed dak boven hun hoofd’ […]
premium
10 april 2020
Blog
Wel of niet verdichten in sociale wijken? premium
Heel Vlaanderen is in de ban van verdichting. Elke kavel binnen woongebied lijkt vandaag geschikt voor een nieuwbouwproject met een hogere woningdichtheid. Ook binnen bestaande sociale wijken bekijken de huisvestingsmaatschappijen waar en hoe verdichting mogelijk is, eventueel na afbraak van bestaande huizen of appartementen. Dit is een logische ruimtelijke reflex in functie van het inkorten van […]
premium
30 maart 2020
Publicatie
Sociale huisvesting anders bekeken premium
De provincie Limburg werkt in een partnerschap met Architectuurwijzer. Naar aanleiding van onze tentoonstellingen over collectief wonen ‘At Home’ (2017) en ‘Housing Apart Together’ (2019) heeft provincie Limburg gevraagd om de collectiviteit en densiteit binnen Limburgse sociale huisvesting onder de loep te nemen. Samen met de huisvestingsmaatschappijen hebben we in het Limburgs woonplatform een selectie […]
premium
13 september 2019
Studienamiddag
Een andere kijk op sociale huisvesting premium
Woensdag 13 november 2019
Wat is het belang van kwaliteitsvolle architectuur voor sociale huisvesting? Deze vraag vormt de rode draad doorheen de studienamiddag die provincie Limburg en Architectuurwijzer op 13 november organiseren rond sociale huisvesting in Vlaanderen. In het afgelopen jaar hebben Peggy Totté (architect-stedenbouwkundige) en Ruth Soenen (antropologe) sociaal-ruimtelijk veldwerk gedaan in vier sociale huisvestingswijken in Limburg, aan de […]
premium
27 april 2019
Blog
De kunst van een terras bij het appartement premium
In Vlaanderen bestaat 10% van het grondgebied uit private tuinen. Zeker in tijden van een coronacrisis wordt de private tuin bij de woning heel sterk geapprecieerd. Het vormt vaak het leidmotief om te kiezen voor een grondgebonden woning boven een appartement. Toch mag dit geen pleidooi worden tegen het appartement, maar toont de huidige crisis […]
premium
27 augustus 2018
Project
Land van Aa, een sociale mix van huurders en kopers premium
Turnhout
Vaak ligt het initiatief voor een collectief woonproject bij de toekomstige bewoners, die samen op zoek gaan naar een geschikt pand of kavel. In het Turnhoutse Schorvoort vertrekt dit initiatief uitzonderlijk vanuit sociale huisvestingsmaatschappij DE ARK. De site ligt binnen het masterplan Schorvoort, ooit opgestart als een pilootproject Collectief Wonen bij de Vlaamse Bouwmeester (2013-2014). […]
premium
16 juli 2018
Interview
Collectief wonen: ook in sociale huisvesting? premium
Over heel Europa nemen steeds meer bewonersgroepen het heft in eigen handen. De nieuwe trend van collectief wonen speelt in op verschillende factoren: de nood aan verdichting, het verdwijnen van de klassieke gezinssamenstelling, de roep naar meer ‘samen leven’ en niet in het minst betaalbaar wonen. Zit er ook toekomstmuziek in voor sociale huisvesting? Met […]
premium