Sociale huisvesting anders bekeken
Lieve Drooghmans 30 maart 2020

De provincie Limburg werkt in een partnerschap met Architectuurwijzer. Naar aanleiding van onze tentoonstellingen over collectief wonen ‘At Home’ (2017) en ‘Housing Apart Together’ (2019) heeft provincie Limburg gevraagd om de collectiviteit en densiteit binnen Limburgse sociale huisvesting onder de loep te nemen. Samen met de huisvestingsmaatschappijen hebben we in het Limburgs woonplatform een selectie gemaakt van vier te onderzoeken sociale wijken. In elke wijk had de betrokken maatschappij en het lokaal bestuur een intentie om deze op korte of lange termijn te transformeren, verdichten, renoveren, verfraaien, …

Om een frisse kijk op elke wijk te krijgen, hebben provincie en AW besloten om een sociaal-ruimtelijke analyse te maken. Hiertoe hebben ze de expertise van Ruth Soenen als antropologe ingeroepen, naast Peggy Totté als architect-stedenbouwkundige binnen AW. Bij dit onderzoek waren telkens de sociale huisvestingsmaatschappij, de lokale professionals in de wijk en de gemeente of stad betrokken. De onderzoeksresultaten leidden tot nieuwe inzichten in elke wijk en vaak ook tot een bijsturing van de plannen voor de toekomst.

Deze onderzoeksresultaten zijn samengevat in de publicatie ‘Sociale huisvesting anders bekeken’. Met deze publicatie willen we onze inzichten delen en het debat rond sociale huisvesting in Vlaanderen voeden. Mogelijks kan dit onderzoek verdergezet worden binnen andere ‘sociale’ wijken in Vlaanderen, wat omgekeerd ook ons weer kan inspireren. Download hier de publicatie.