Een andere kijk op sociale huisvesting
Lieve Drooghmans 13 september 2019

Wat is het belang van kwaliteitsvolle architectuur voor sociale huisvesting? Deze vraag vormt de rode draad doorheen de studienamiddag die provincie Limburg en Architectuurwijzer op 13 november organiseren rond sociale huisvesting in Vlaanderen.

In het afgelopen jaar hebben Peggy Totté (architect-stedenbouwkundige) en Ruth Soenen (antropologe) sociaal-ruimtelijk veldwerk gedaan in vier sociale huisvestingswijken in Limburg, aan de hand van terreinbezoeken en gesprekken met bewoners en lokale professionals. Zij deden dit in samenwerking met de provincie Limburg en in samenspraak met het Woonplatform Limburg. In dit veldwerk hebben zij geleerd hoe de bewoners elke wijk ervaren, hoe zij hier leven, wat hun burencontacten zijn, welke delen van de wijk wel of niet gebruikt worden, … Deze analyse heeft geleid tot een inzicht in de knelpunten en kansen van de wijken en vervolgens tot een mogelijke ambitie voor de toekomst van elke wijk. Naast een puur ruimtelijke of technische kijk op de wijk en de woningen, blijkt het heel waardevol te zijn om ook een sociale blik op deze wijken te werpen. Ze lichten dit alles toe tijdens de studienamiddag.

Na de pauze komen twee architecten aan het woord. Dimitri Minten van RE-ST architecten geeft toelichting bij ontwerpend onderzoek in de erfgoedwijk Klein-Rusland in Zelzate, de renovatie van enkele grote appartementsblokken op Rozemaai te Antwerpen en de inpassing van vier nieuwe woonensembles binnen de modernistische Rozenwijk in Tielen. Paul Vermeulen van De Smet Vermeulen architecten komt vertellen over de plannen in uitvoering voor de sociale woonwijk Nieuw Gent, waar bestaande hoogbouw wordt vervangen door nieuwbouw. Voorafgaand hebben zij hier een stadssociologisch onderzoek laten uitvoeren om te weten wie hier nu woont, hoe zij deze wijk ervaren en wat de impact van de vernieuwing kan zijn.

Programma

  • 14u00  Inleiding, door Inge Moors (Gedeputeerde ruimtelijke ordening en wonen)
  • 14u10  Sociaal-ruimtelijk veldwerk in vier sociale woonwijken in Limburg, door Peggy Totté (Architectuurwijzer) en Ruth Soenen (Simply Community)
  • 15u15  Pauze
  • 15u30  Sociale huisvestingsprojecten met erfgoedwaarde, door Dimitri Minten (RE-ST architecten)
  • 16u15  Ontwikkelingsplan voor Nieuw Gent, door Paul Vermeulen (De Smet Vermeulen architecten)
  • 17u00  Einde


Praktisch
Studienamidddag Een andere kijk op sociale huisvesting
Woensdag 13 november 2019, 14 – 17 uur
C-mine Genk, studio Pieter Stockmans
De studiedag is bedoeld voor lokale besturen en woonactoren in Limburg, voor de sector sociale huisvesting en voor andere beroepsgerelateerde professionals.
Inschrijven is gratis en kan via mail naar info@architectuurwijzer.be

Foto  Sociale huisvestingswijk De Standaard in Houthalen, door Peggy Totté

Deze studienamiddag kadert in het randprogramma van de expo Housing Apart Together.