In de pers – Op de fiets!
Lieve Drooghmans 19 maart 2024

De tentoonstelling Op de fiets! presenteert fietsbruggen van vandaag en morgen, door het Belgische ontwerp- en ingenieursbureau Ney & Partners. Met deze expo wil Architectuurwijzer pleiten voor een zorgvuldige aanpak van de fietsinfrastructuur. Ook de pers en het werkveld zien de relevantie van dit onderwerp en zetten de expo mee in de kijker:

 

Lees hier het persbericht n.a.v. de expo.

Perscorrespondenten kunnen contact opnemen met hannelore@speakupcommunications.be en lieve@architectuurwijzer.be voor meer info.

Beeldmateriaal staat ter beschikking via Flickr. De beelden mogen gebruikt worden als er een relatie is met de expo en mits vermelding van de volledige copyright.

 

Het algemene persoverzicht van Architectuurwijzer vind je hier.

 

Foto  © Steven Massart voor Architectuurwijzer