Over fietsbruggen met minimale CO2-impact, zwaluwnestkastjes …
Lieve Drooghmans 7 april 2024

Elke vorm van infrastructuur heeft een belangrijke impact op de ruimte op zeer lange termijn. Kijk naar oude spoorwegen die  fietspaden zijn geworden of een steenweg op een  Romeinse heirbaan. Bruggen, wegen en paden zullen niet snel verlegd worden, dus besteedt Ney & Partners tijdens het ontwerpproces bijzondere aandacht aan de toekomstwaarde van de infrastructuur. 

Bovendien beseffen de ontwerpers dat de bouw van elke infrastructuur een belangrijke impact heeft op natuur en milieu. Daarom voelen ze een grote verantwoordelijkheid om het materiaalgebruik in elke brug te minimaliseren. Tevens kiezen ze de materialen zorgvuldig uit in functie van  duurzaamheid en onderhoud. Hoe eenvoudiger het onderhoud van een brug, of hoe minder onderhoud nodig is, hoe langer de levensduur van de infrastructuur. 

Om deze impact op het milieu te meten, hebben ze voor hun projecten een tool gemaakt waarin ze de Global Warming Potential van elk project meten in kilo’s CO2 en zo onderling vergelijken. Zo kunnen ze perfect berekenen wat de CO2-uitstoot is van elke brug en sturen ze het ontwerp ook in functie van een minimale impact.

 

 

Een mooi voorbeeld is de fiets- en voetgangersbrug Brainport te Eindhoven. Het is een ingetogen ontwerp dat ontdaan is van alle onnodige elementen. De vorm van de brug is  gebaseerd op oude Romeinse aquaducten met een efficiënte boogstructuur. Door het minimale materiaalgebruik kent de bouw van deze brug weinig CO2-uitstoot en ligt ze daarmee onder de trendlijn in de Global Warming Potential tool van Ney & Partners. Bovendien vraagt de brug weinig onderhoud. De leuningen bestaan uit roestvast staal, dus is er geen beschermende verflaag om de zoveel tijd nodig.

Tot slot hechten Ney & Partners  veel waarde aan de impact van de brug op de lokale flora en fauna. In plaats van dieren te weren, denken ze na natuurinclusieve infrastructuur. Dit leidt tot verrassende details in brugconstructies, zoals geïntegreerde vogelnestkastjes en vleermuizenbunkers die vandaag ook effectief in gebruik zijn.

 

 

Bij de Lentloper in Nijmegen zorgde een kleine ‘richel’ bij de aansluiting van de kolommen op de brug voor een aanzienlijke impact op de natuur. Het richeltje biedt namelijk een houvast voor zwaluwen om een nest te maken. Een recente telling toont aan dat er in de omgeving van de Lentloper meer dan 200 nesten van een beschermde zwaluwsoort aanwezig zijn, wat neerkomt op de grootste kolonie van zwaluwen in Gelderland.

 

Brainport en de Lentloper zijn slechts enkele voorbeelden die aan bod komen in de expo ‘Op de fiets! Fietsbruggen vandaag en morgen – Ney & Partners’. Bezoek de expo in cultuurcentrum Hasselt – tot en met 31 augustus – om een reeks indrukwekkende ontwerpen te ontdekken, die allemaal gericht zijn op het verbeteren van onze fietservaring zonder het milieu en de omgeving te schaden. De tentoonstelling belicht de evolutie van fietsinfrastructuur en benadrukt het belang van samenwerking tussen architecten, ingenieurs, landschapsontwerpers, ecologen en mobiliteitsspecialisten.

‘Op de fiets!’ wordt gepresenteerd door Architectuurwijzer en is samengesteld door Ney & Partners. De curatoren zijn Katrien Vandermarliere, Sara Kreike en Toon Maas. 

02/05/2024

 

Foto’s
Ney & Partners, Fiets- en voetgangersbrug Brainport, Eindhoven © Paul Poels (2x)
Ney & Partners, brug de Lentloper, Nijmegen © Thea van den Heuvel