Drie iconische gebouwen met erfgoedwaarde
Lieve Drooghmans 28 maart 2023

Elke stad of dorp kent wel één of meerdere historische gebouwen die opvallen omwille van de bouwstijl, de rol doorheen de geschiedenis en de bouwhoogte en schaal. De restauratie van het iconisch erfgoed is een belangrijke opgave in Vlaanderen, maar niet altijd evident. Vaak is een uitbreiding van het programma of structurele aanpassing aan het gebouw noodzakelijk, wat de publieke opinie kan beroeren.

Op de lezing van 26 oktober in CCHA te Hasselt nodigt Architectuurwijzer drie Vlaamse architecten uit die met veel respect aan de restauratie van een iconisch gebouw hebben gewerkt. Zij tonen hierbij hoe zij zorgvuldig zijn omgegaan met de inpassing van een nieuw programma en een bijhorende herstructurering of uitbreiding van het (dak)volume. Eén van de projecten betreft de herbestemming van de Chocoladefabriek in Nerem tot een collectief woongebouw (a2o architecten).

Praktisch
Lezing
Donderdag 26 oktober 2023, 20u
Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt, kleine foyer
Inschrijven via CCHA
Prijs: 11 euro, 5 euro voor studenten (excl. boekings- en verzendingskosten)