AT HOME

23 augustus 2018
Publicatie
AT HOME / Building and Living in Communities premium
De tentoonstelling ‘AT HOME / Building and Living in Communities’ kende een enorm succes: Najaar 2017 liep de expo gedurende 1,5 maand in C-mine Cultuurcentrum Genk: goed voor 2.000 bezoekers. In 2018 kreeg AT HOME een vervolg in STAM Gent en trok op 4 maanden tijd bijna 8.000 bezoekers. De brochure bij de tentoonstelling vormt […]
premium
16 juli 2018
Interview
Collectief wonen: ook in sociale huisvesting? premium
Over heel Europa nemen steeds meer bewonersgroepen het heft in eigen handen. De nieuwe trend van collectief wonen speelt in op verschillende factoren: de nood aan verdichting, het verdwijnen van de klassieke gezinssamenstelling, de roep naar meer ‘samen leven’ en niet in het minst betaalbaar wonen. Zit er ook toekomstmuziek in voor sociale huisvesting? Met […]
premium
14 juli 2018
Tentoonstelling
AT HOME in Gent premium
Do 10 mei tem zo 16 september 2018
Van 10 mei t.e.m. 16 september 2018 staat de rondreizende tentoonstelling ‘At Home / Building and Living in Communities’ weer opgesteld in Vlaanderen. Na Genk is Gent de gaststad.   Verdichting in steden vormt een opportuniteit voor de woningbouw in Vlaanderen. Kleiner gaan wonen kan perfect samengaan met – zoals de Vlaamse Bouwmeester voorstelt – […]
premium
15 januari 2018
Blog
Wonen: een alledaags gegeven is toe aan vernieuwing premium
Jaaroverzicht 2017 – In 2017 legde Architectuurwijzer zich toe op het thema ‘Dichter Wonen / Collectief Bouwen‘. Dit thema is niet zomaar gekozen, maar vormt een dringend pleidooi om bewuster om te gaan met de ruimte waarin we leven. En dat op een manier die betaalbaar is. Architectuurwijzer ging op zoek naar inspirerende voorbeelden voor […]
premium
20 november 2017
Blog
Coöperatief wonen : het debat premium
Na lezingen over de coöperatieve woningbouw in Zürich, de visie en plannen van het Rotterdams Woongenootschap en het cohousingproject Bijgaardehof in Gent is het symposium ‘Coöperatief Wonen’ op 11 oktober 2017 in C-mine afgesloten met een boeiend debat tussen Miroslav Sik, Ninke Happel, Tom Lagast en Anne Malliet. Binnen dit debat stonden enkele vragen centraal: […]
premium
31 oktober 2017
Blog
Vlaams Bouwmeester pleit voor meer coöperatieve woonvormen premium
De laatste AT HOME bijeenkomst werd georganiseerd op vrijdag 20 oktober 2017 in samenwerking met Voka Netwerk Vastgoed voor circa 100 projectontwikkelaars, architecten en andere betrokkenen uit de bouwsector. Samen met AW heeft de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck benadrukt wat het belang is van collectief bouwen en wonen in Vlaanderen. Eerst toonde AW dat […]
premium
27 oktober 2017
Blog
Is de Vlaming er wel klaar voor? premium
Op 20 oktober 2017 is de tentoonstelling AT HOME / Building and Living in Communities succesvol afgesloten, met de teller op meer dan 2.000 bezoekers in 6 weken tijd. Tijdens 27 rondleidingen heeft Peggy Totté van Architectuurwijzer (AW) circa 600 experten uit gemeentelijke, provinciale en Vlaamse besturen, alsook autonome gemeentebedrijven, vastgoedbedrijven en het middenveld toelichting […]
premium
12 oktober 2017
Lezing
Miroslav Sik – Genossenschaften in Zürich premium
11 oktober 2017
“It is beyond capitalism; it is beyond the market.” Met deze zinsnede stak Miroslav Sik van wal tijdens het symposium “Coöperatief wonen”. In een coöperatie behoren de woningen tot de mensen, en bouwen zij deze zelf. Meer nog: zij betalen, zij bouwen en zij willen kwaliteit. De standaard ligt dus heel hoog; het mag op […]
premium
11 oktober 2017
Lezing
Cohousing Bijgaardehof, Gent premium
11 oktober 2017
In de stad Gent wordt vandaag hard gewerkt aan het grootste cohousingproject van Vlaanderen, het Bijgaardehof. Om het project in goede banen te leiden, zijn Spacelab (Tom Lagast) en Trizone (Soetkin Goris) aangesteld als procesbegeleider, en Bogdan & Van Broeck als ontwerper. Tijdens het symposium ‘Coöperatief Wonen’ heeft Tom Lagast uitgebreid verteld over het ontwerp- […]
premium
11 oktober 2017
Lezing
Het Rotterdams Woongenootschap premium
11 oktober 2017
Op het symposium ‘Coöperatief Wonen’ vertelde Ninke Happel over het leven met haar gezin in de stad Rotterdam. Zij wonen graag in deze stad, zij werken er, de kinderen zitten in het centrum op school en ze doen alles met de fiets. Ze willen absoluut op deze locatie blijven wonen, maar – net zoals vele […]
premium
9 oktober 2017
Blog
Baugenossenschaften als inspiratiebron voor Vlaanderen premium
In zijn weekendcolumn ‘Voor elkaar‘ in De Standaard pleit Ruben Mooijman voor een andere structuur van onze vastgoedmarkt, en laat hij zich inspireren door de Baugenossenschaften in Duitsland. Hij vertrekt vanuit de vaststelling dat er een groot tekort is aan betaalbare woningen in ons land en dat tegelijk één op vijf appartementen als beleggingsproduct wordt […]
premium
18 september 2017
Blog
Leven in hoogbouw premium
In grootsteden zoals Londen, Singapore, New York, … is hoogbouw een evidentie. Om het leven in hoogbouw aantrekkelijk te maken worden gemeenschappelijke faciliteiten voorzien, zoals een gym, een zwembad, een dakterras, …  Meestal voorzien van de nodige luxe en beheerd door een private externe partij. Amelyn NG, een Victoriaanse architecte uit New York, beschrijft haar […]
premium