Vlaams Bouwmeester pleit voor meer coöperatieve woonvormen
iris 31 oktober 2017

De laatste AT HOME bijeenkomst werd georganiseerd op vrijdag 20 oktober 2017 in samenwerking met Voka Netwerk Vastgoed voor circa 100 projectontwikkelaars, architecten en andere betrokkenen uit de bouwsector. Samen met AW heeft de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck benadrukt wat het belang is van collectief bouwen en wonen in Vlaanderen.

Eerst toonde AW dat collectief bouwen en wonen breder kan ingevuld worden. Het gaat over meer vormen van bouwen en wonen dan de cohousingprojecten in Vlaanderen. Een bezoek aan de tentoonstelling AT HOME van DAM Frankfurt stelde het onderscheid duidelijk tussen het bouwgroepenmodel (cf. cohousinggroepen), het coöperatieve model en het investeerdersmodel. De bouwgroepen leiden vaak tot gebouwen met 10 tot 20 appartementen die op maat van elke bewoner zijn ontworpen. Deze projecten vragen een enorme tijdsinvestering van zowel de architect als de bewoners. De coöperatieve projecten tonen een andere aanpak. In deze projecten wordt minder keuzevrijheid gegeven aan de bewoners, zij mogen mee nadenken over het ontwerp en de inrichting, maar dragen geen eindverantwoordelijkheid. De schaal van de coöperatieve projecten is vaak 100 appartementen of meer. Het gaat hier eerder over een stedelijk bouwblok of stadswijk met meerdere gebouwen. In het investeerdersmodel tot slot wordt gezocht naar een tussenvorm van projectontwikkeling waarin de bewoner vroeger in het bouwproces wordt betrokken, en nog een deel van de afwerking voor eigen rekening kan nemen.

Hierop aansluitend presenteerde de Vlaamse Bouwmeester de agenda voor de politiek, de vastgoedsector en de ontwerpers.

Politiek is de opdracht om alle mogelijke ‘subsidies’ van het vrijstaand wonen in het landschap achter ons te laten (denk aan de woonbonus, de bedrijfswagens, …) en om na te denken over nieuwe maatregelen die verdichting en collectiviteit in Vlaanderen stimuleren.

Aan de vastgoedsector vraagt de bouwmeester om meer te werken met coöperatieve modellen voor de financiering en het beheer van appartementsgebouwen. De huidige mede-eigendommen laten teveel vrijheid aan elk individu, en leiden tot onmogelijke discussies tussen eigenaars over het onderhoud en het beheer van hun gemeenschappelijk gebouw. In een coöperatie zijn de bewoners als aandeelhouders wel betrokken partij, maar wordt de eindbeslissing genomen door de directie van de coöperatie en gefinancierd vanuit een opgebouwd kapitaal doorheen de jaren.

Aan de ontwerpers roept de bouwmeester op om volledig in te zetten op verdichting en op kwalitatieve appartementsgebouwen waar iedere bewoner zich goed kan voelen.

 

Ook op andere evenementen pleit de Vlaamse Bouwmeester voor collectief wonen, zoals op het CIB Vastgoedcongres 2017.

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *