Startnota Provinciaal Bouwmeester Limburg
iris 10 november 2012

Bouwen aan een sterk merk.

Voormalig Vlaams Bouwmeester bOb Van Reeth wierp recent het idee op een Provinciaal Bouwmeester aan te stellen in Limburg. De voorlig- gende startnota onderstreept het enthousiasme dat ontstaan is in het Limburgse werkveld rond het voorstel. Een Provinciaal Bouwmeester past bij de ambitie van Limburg en de dynamiek die haar traditioneel kenmerkt. De startnota schetst de context waarbinnen de Provinciaal Bouwmeester zal opereren. Het is nu aan alle betrokken actoren om samen een agenda op te stellen.

Je kan de startnota hier downloaden.

Former Flemish government Architect bOb van reeth recently tossed up the idea of appointing a government Architect in Limburg. The present initial memo underscores the enthusiasm that has arisen around the pro- posal amongst the people working in this area in Limburg. A government Architect fits Limburg’s ambition and the dynamic that traditionally characterises it. The initial memo outlines the context in which the government Architect will operate. It is now up to all stakeholders to collectively draw up an agenda.

Download here.