Sectormoment Architectuurcultuur legt uitdagingen op tafel
Lieve Drooghmans 11 oktober 2018

De Belgische architectuurcultuursector vormt een wijd vertakt netwerk met een impact op diverse domeinen.
Op 11 december 2018 vindt het eerste Sectormoment Architectuurcultuur plaats. Daar wordt nagedacht over de toekomst van de architectuurcultuur. Wat zijn onze sterktes? Waar liggen de uitdagingen? En wat willen we realiseren?

Dit sectormoment is een initiatief van de leden van Platform Architectuurcultuur: A+, Archipel, Architectura.be, AR-TUR, Architecture Workroom Brussels, Architectuurwijzer, Beroepsvereniging voor Architecten, Stad en Architectuur en het Vlaams Architectuurinstituut. Ze selecteerden actuele thema’s die het uitgangspunt vormen voor zes rondetafelgesprekken met experts, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden. Het resultaat van deze gesprekken wordt verwerkt in de Landschapstekening Kunsten, die aan het begin van de nieuwe beleidsperiode in 2019 wordt voorgelegd aan de volgende Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel.

De zes thema’s zijn:

  • de veranderende praktijk
  • de kracht van verbeelding
  • een kritisch architectuurklimaat 
  • internationaal voorbij export
  • onderzoek van de discipline 
  • het publiek 

Roel De Ridder van Architectuurwijzer zal het thema ‘onderzoek van de discipline’ modereren. Door architectuur voortdurend kritisch te bevragen en te onderzoeken, levert de architectuurcultuursector een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de discipline. Tentoonstellingen, lezingen, publicaties en andere culturele activiteiten maken dit onderzoek toegankelijk voor professionelen én voor een gevarieerd publiek. Hoe dragen culturele producten bij tot de ontwikkeling van het kritisch discours en de zelfkritische reflectie van de architectuurpraktijk? En hoe zorgen we ervoor dat dit discours diverse doelgroepen bereikt? Wie mee na wil denken, is van harte welkom op het sectormoment.

 

Praktisch

Sectormoment Architectuurcultuur
Dinsdag 11 december 2018
Rode Foyer deSingel Internationale Kunstcampus, Desguinlei 25, Antwerpen
Meer informatie vind je hier.
Inschrijven kan tot 25 november via deze link.

Foto  Gregory van Toor

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *