Oproep Atelier N75/N702
iris 29 juni 2014

Vorm het gebied tussen de N75 en N702 om tot groen hart van Limburg!

Denken in stedelijkheid geeft nuttige antwoorden op essentiële vragen van morgen én geeft Limburg een geweldige voorsprong op andere regio’s. Laat ons daarover nadenken. Laat ons daarom slim plannen en investeren.”(Herman Reynders)

Architectuurwijzer stimuleert het creëren van een visie en de drang naar het ondernemen. Als curator voor regionale ruimtelijke transitie behandelt Architectuurwijzer met Atelier Limburg Europa actuele ruimtelijk-maatschappelijke issues die zich aandienen in Stad Limburg.

Met deze oproep wil Atelier Limburg Europa visionair materiaal verzamelen. Concreet luidt de ontwerpvraag:

Suggereer een interventie die recht doet aan de eigen waarde van de groene zone tussen Hasselt en Genk, meer bepaald de zone tussen de N75 en de N702. De interventie moet niet heel het gebied beslaan, maar kan desgewenst een deelgebied of -aspect uitwerken.

Atelier Limburg Europa is op zoek naar nieuwe, frisse ideeën, voorgesteld in tekst en beeld. De opdracht is niet gericht aan een bepaalde beroepstak, maar een zekere artistieke waarde en een interessante invalshoek zijn onontbeerlijk met het oog op selectie door de professionele commissie. Als ontwerper van een geselecteerd voorstel krijgt u de kans (en de werkingsmiddelen) om het voorstel verder uit te werken in functie van een tentoonstelling in CIAP (Hasselt), de Staten-Generaal van het Atelier Limburg Europa (22 oktober 2014 in C-Mine Genk) en de bijhorende publicatie van Architectuurwijzer.

In de selectiecommissie zetelen BUUR, Provincie Limburg, Natuurpunt, CIAP en AW.

Bent u geïnteresseerd in case N75/N702? Stuur voor 29 juni 2014 uw kandidatuur – bestaande uit een visienota (maximum 1 A4), een bijhorend pakkend beeld (maximum 1 A4) en de ingevulde projectfiche – naar info@architectuurwijzer.be.

Download hier de Oproep N75/N702.

Stad Limburg bouwen we samen!

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *