N75/N702
iris 5 oktober 2014

Groenzone Hasselt/Genk opgewaardeerd

In het voorjaar van 2014 stuurde Architectuurwijzer een oproep uit: Suggereer een interventie die recht doet aan de eigen waarde van de groene zone tussen Hasselt en Genk, meer bepaald de zone tussen de N75 en de N702. De oproep kadert binnen de denktank Atelier Limburg-Europa. De beste inzendingen staan tussen 5 september en 5 oktober tentoongesteld.

De ingestuurde voorstellen zijn beoordeeld door een professionele commissie met leden van de Provincie Limburg, Limgrond, BUUR, Natuurpunt en CIAP. De commissieleden waren positief verrast door de kwaliteit van de 17 inzendingen.

Over twee inzendingen kwam de commissie unaniem tot de conclusie dat zij verdere uitwerking verdienden. De winnaars zijn:
Arcade Arcadia van C.T. Architects
350 kamers: de voorhoede verzameld van Princen Vanden Ecker

De maquettes en beelden van de winnende voorstellen vormen een unieke expo. Naast de twee winnende teams zijn ook drie eervolle vermeldingen en vijf runner-ups beknopt opgenomen in de tentoonstelling. Wilt u meer weten over het jurymoment en de inzendingen? Download hier het juryverslag.

De expo loopt van 5 september tot 5 oktober 2014 in CIAP, Gelatinesite, Armand Hertzstraat 21 bus 1, 3500 Hasselt

In het gebouw van CIAP kunt u tevens in avant-première Architectuurwijzers dystopische toekomstvisie op de Gelatinesite bezichtigen, in het kader van Open Monumentendag 2014. Beide tentoonstellingen zijn samen met ‘DiverCity – de stad als subject en object’ (CIAP) te bekijken tot en met 5 oktober 2014. Het geheel kadert in De Unie Hasselt-Genk, een initiatief van Z33.

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *