Verkavelingscamping Zolder Zomert
iris 9 maart 2017

Eind oktober lanceerde Architectuurwijzer samen met UHasselt de ontwerpcall MAAK DE STRAAT. De oproep vroeg een interventie voor een bestaande verkavelingswijk in Zolder, met impact op de straat. Het moest gaan om een object, een event en/of een ingreep in het bestaande weefsel. Er kwamen zes voorstellen binnen, met een opvallend hoge kwaliteit.

De selectiecommissie die samenkwam op 30 januari 2017 bestond uit Barbara Roosen (UH: ArcK), Roel De Ridder (AW), Katrien Coenegrachts (RO Heusden-Zolder), Roeland Dudal (Architecture Workroom Brussels), Thomas Lommée (Infrastructures) en Hilde Reynders (bewoonster). De commissie heeft drie laureaten aangeduid, waarvan één team zich winnaar van de ontwerpcall mag noemen. De gehanteerde criteria waren: relevantie, creativiteit en haalbaarheid van het voorstel.

 

Laureaat 1 // Winnaar:

BUROBILL uit Brussel zet onder de noemer Zolder Zomert een verkavelingscamping op. Het bureau neemt zich voor om de wijk tijdens de zomermaanden tijdelijk te verdichten, aan de hand van tentjes. Zoals het team achter Zolder Zaait (laureaat 3) speelt BUROBILL in op de on(der)benutte landschappelijke kwaliteiten van de verkaveling, namelijk de voortuinen, lege kavels, bermen, enzovoort. Tijdens Zolder Zomert kan de publieke ruimte in samenwerking met allerhande bestaande (lokale) organisaties opgeladen worden met diverse activiteiten zoals een foodplaza, een entertainment stage, een muziekstage, een animal farm, …

De commissie is gecharmeerd door het mobiliserend karakter van de inzending, de vele mogelijke allianties tussen bewoners, verenigingen en organisaties, en de bredere effecten van het idee op de wijk en haar bewoners. Het voorstel stelt de huidige grenzen tussen privé en publiek in vraag. Wat betreft de haalbaarheid ziet de commissie heil in het faseren van het idee.

BUROBILL1 BUROBILL2

 

Laureaat 2:

Sampling architecten uit Riga presenteert de Groenmobiel. Enkele Groenmobielen (mobiele plantenbakken) stellen bewoners in de mogelijkheid om stukjes straat af te schermen van het verkeer. Op die manier eigenen de bewoners zich de straten op eenvoudige wijze toe. Het (groene) scherm dat nu in de verkaveling vooral voorkomt als privacy-instrument wordt een kans op collectiviteit. Een digitaal platform helpt de bewoners om telkens democratisch te overleggen over de precieze plaats van de Groenmobielen.

De commissie is geboeid door de opportuniteiten die een dergelijk eenvoudig object biedt (het verkeer en het gebruik van de straat regelen). De tijdelijkheid en de verplaatsbaarheid en het burgeroverleg daarover zijn pluspunten. Het concept ‘Groenmobiel’ heeft volgens de commissie wel een groter beeldend potentieel dan getoond in het voorstel, al is de keuze voor eenvoud en betaalbaarheid uiteraard te verantwoorden.

Sampling1 Sampling2

 

Laureaat 3:

Onder de noemer Zolder Zaait pakken Berno Bosch, Christophe Eraly, Bart Logist en Kenny Vandepoel uit met een helder idee voor de transformatie van de verkaveling. De groep erkent zowel het landschappelijke als het collectieve potentieel van de wijk. Ze stellen twee ingrepen voor. Door stukjes straat rond bepaalde strategisch gelegen kruispunten door te knippen worden de kruispunten autovrije ‘pleintjes’. Het tweede idee speelt in op de veelal ongebruikte openbare bermen, private voortuinen en opritten: de ontwerpers stellen voor om die in te zaaien, zodat er een bloementapijt ontstaat.

De commissie erkent het bloementapijtidee als een eenvoudige ingreep met een grote beeldende kwaliteit. Financieel is het voorstel een haalbare kaart, maar de moeilijkheid is wellicht om mensen te overtuigen van het ‘opgeven’ van hun berm. Een goede samenwerking met de gemeente kan soelaas bieden.

ZOLDER ZAAIT1 ZOLDER ZAAIT02

 

Vervolg:

Architectuurwijzer en de onderzoeksgroep ArcK van de UH gaan na hoe de inzendingen tentoongesteld kunnen worden. Binnenkort volgt er ook meer communicatie over een startevenement later dit jaar, ter plaatse in Zolder. Het zal de aftrap zijn van het winnende project van BUROBILL. AW voorziet daarvoor een startbudget.

Foto Iwert Bernakiewicz

13/02/2017

31 Reacties

 1. Ik hoop dat dit een late 1 aprilgrap is hé !! Ik heb niet gevraagd naar al die bazar en misérie rond mijn deur !! Ik ben al zeker niet van plan om mijn auto’s op het dorpsplein te parkeren en elke dag te voet naar huis te lopen. Bovendien zijn we er zelfs nog niet eens officieel van op de hoogte gesteld ??

 2. Ben in de verste verte niet akkoord om mijn eigendom open te stellen en zeker niet als men met verlof is zoals ons voorgesteld wordt. Zet de kat maar bij de melk maar doe dat dan bij U thuis maar niet bij ons. Op het overdrukke kerkplein parkeren, waar gisteren tijdens ons klachtenbezoek hieromtrent aan de burgemeester welgeteld zes plaatsen vrij waren, is er ook ver over. Moet ik mijn voertuig ver van huis stallen om het misschien wat later beschadigd en/of helemaal niet meer terug te vinden.

 3. Daar gaat hier niks van aan zijn op mijne prive, schrijf dat maar op een briefke!

 4. Ik ben 100 % tegen. Laat mensen die gewerkt hebben voor hun eigendom en waarvoor zij ieder jaar de onroerende voorheffing betalen met rust. Laat hen genieten van hun welverdiend pensioen. Ik vraag mij af aan welk onvolwassen brein dergelijke nonsens ontsproten zijn. Bij mijn weten situeert Zolder zich nog steeds in België en niet in Utopia.
  De Fabeltjeskrant wordt reeds lang niet meer uitgezonden op TV en dergelijke voorstellen doen, zonder de betrokkenen te informeren, laat staan te consulteren getuigt van weinig tot géén realisme.

 5. Schandalig !! Geen enkele persoon uit de wijk is akkoord met dit evenement. We hebben een rustige, vriendelijke buurt en we zitten echt niet te wachten op vreemden op privé-terrein. Afschaffen die handel!

 6. Welke idioot heeft dit krankzinnig idee verzonnen. Mensen die natuurlijk niet in de wijk zelf wonen.Als ze willen kamperen doen ze dit maar op de daarvoor bestemde plaatsen, maar niet in een woonwijk!! En dan nog je eigen auto elders zetten!!!!!!Er zijn mensen die moeten werken!

 7. Beste mensen, ik ben geen advocaat maar volgens mij is 1 officiële klacht voldoende om dit hele project van tafel te vegen. Volgens mij kan niemand ons dwingen om ons privé bezit af te geven voor dit soort doeleinden

 8. Op het circuit van zolder kamperen plaats genoeg, of een camping
  Dat ze zich maar bezighouden met de inbraken en vandalisme in Heusden-Zolder.

 9. Wij zijn helemaal niet akkoord….!!!! Dit is gewoon te zot voor worden…welke idioot heeft zoiets beslist…???Deze persoon/personen moeten dit dan maar in hun straat en hun tuin doen…!!!
  Wie gaat de vuiligheid en de vernieling op zich nemen…?? De gemeente…?? Die kunnen het stukje gemeente grond en de riolen voor onze woning nog niet onderhouden !! laat staan de rest dan…!!!

 10. Akkoord met de vorige reacties, ik ben geen bewoner van de betrokken straten, maar wel eigenaar van een nieuwgebouwd appartement dat tegen dan verhuurd wordt. Ook de ingang van de ondergrondse parkeergarages zal afgesloten zijn, waar blijven al die mensen met hun wagens. Wie is verantwoordelijk voor gebeurlijke schade aan de elders geparkeerde wagens? Waar gaan die trouwens parkeren, er is zo al parkeergelegenheid te weinig in Zolder-Centrum. Hoe moeten gehandicapten of oudere mensen thuis geraken. Wat als je bent gaan winkelen, moet je dan kilometers slepen met je winkelwaar voor dit zinloos gedoe.
  Ook de terreinen van de nieuwe appartementen staan nog groen ingekleurd op het plan .terwijl men al aan ’t bouwen is van 1 mei 2015, er staan ondertussen 8 afgewerkte appartementen. De plannen van het evenement zijn gebaseerd op verouderde luchtfoto’s.
  De idioten die hier verantwoordelijk voor zijn, gaan best zoeken naar andere terreinen waar plaats is voor zulk evenement, in plaats van in een druk bevolkte wijk de mensen verschillende weken lastig te vallen, wat voorziet men trouwens aan bescherming in het kader van de huidige terrorismedreiging?

 11. Heeft een universiteit niets anders te doen dan met geld van de gemeenschap zulke idiote plannen te bedenken? Ga eerst na of er voldoende draagvlak is van de betrokken bewoners om dit te realiseren in plaats van iedereen op stang te jagen. Hebben de bewoners medezeggenschap? Het is gemakkelijk plannen te maken op de kap van anderen.Afvoeren heel die handel!

 12. Gaan we naar een communistisch regime, waar alles door een groep fantasten van bovenaf wordt gepland en waar de eigenaars en/of bewoners niets te zeggen hebben?
  Vooraleer men zo een project opzet vertrekt men toch van een bestaande situatie en niet van verouderde documenten. Het plan klopt niet met de bestaande toestand. Sommige percelen zijn bebouwd en komen niet meer in aanmerking als campingplaats omdat het verboden is dit terrein te betreden.
  Ik zou eens willen weten waar die buurtweg gelegen is. Alleszins niet naast mijn huis want toen ik die bouwplaats 50 jaar geleden verwierf was er geen sprake van een buurtweg. Ik heb er ook al 50 jaar onroerende voorheffing voor betaald. Dit project mag niet doorgaan en is volledig van de pot gerukt.
  Aan Mella: Ik weet niet waar je woont maar ik zou graag hebben dat ze dit in jouw buurt en op jouw eigendom willen organiseren. Dan wil ik jouw reactie ook eens lezen.

 13. Wat een leuk initiatief !!! Wij willen ook heel graag komen met onze kinderen in een caravan met voortentje. Hebben jullie ook Heineken ? Een gemeenshappelijk sanitair is prima voor ons.

 14. Heeey Cora, jullie gaan ook, wat leuk !!! Weet je wat het kost ? Hebben ze er ook kroket uit muur ? Groetjes…. John en Margot
  PS : hebben jullie die oude tent nog ?

 15. Niks van hier komt niks van in huis,dat ze dat maar op openbare plaatsen doen,voor het cultureel centrum achter het kasteeltje .daar kunnen ze dan wandelen in t bosje,aan de Johem,misschien aan t weijerke ”zoek het maar uit .maar hier ni

 16. Te zot voor woorden welke gek vind zo iets uit ze blijven van ons geleeg af wij maar grond belastingen betalen voor grond die we al betaald hebben na aankoop dat ze op een kamping gaan kamperen waar alles is voorzien om te kamperen ben eens benieuwd welke mens met zo iets akkoord gaat wij dus niet

 17. Margot van harte bedankt voor de tip. Wij komen zeker met heel de familie. Kunnen jullie boeken voor 4 sleurhuttten, zelfde periode als jullie. En liefst in de brandeborg, leek leuk op streetview. X

 18. Is het niet zinvol even af te wachten tot jullie hebben gehoord wat het hele project juist inhoudt? Ik vind het net fijn dat er weer meer op straat geleefd zou worden en dat net in een periode dat er al zo weinig gebeurt in de zomervakantie. Ik woon in zolder en vind het zelfs spijtig dat het niet bij ons in de straat gebeurt… geef het allemaal even een kans om te horen wat het juist inhoudt zou ik denken. En iedereen kan wel een week of 2 zonder auto voor de deur lijkt me, toch? Als ge het op voorhand weet… en je leert je buurt weer wat beter kennen. Er zijn ook veel voordelen lijkt me…

 19. Cora en co: veel succes met het duwen van uw sleurhut, de auto moet immers buiten de camping zone blijven staan!

 20. Hoe komen ze erbij ? Tentjes in voor – en achtertuinen, bloementapijten inzaaien, het open stellen van privé eigendommen … Het nodigt daarenboven ongenodigde ook uit voor diefstal van privé eigendommen en verkenning voor mogelijke later geplande inbraken.

  Hoe is het mogelijk dat een groep volwassenen deze onzin allemaal bedacht heeft ?

  Een volledige wijk autovrij maken is absurd, zeker naar ouderen toe of mensen die moeten werken. Volgens het plan zouden de bewoners hun auto aan de kerk moeten zetten, waar nu trouwens al geen plaats is. Boodschappen moeten dan te voet of per fiets gebeuren. Van de Pastoor Sakstraat een speelstraat maken voor slechts 4 kinderen…? Heeft dit echt zin ? De nevenactiviteiten zoals Foodplaza, Bosdisco, muziekstage… waarom kan dit bijvoorbeeld niet aan het klein kasteeltje of het Weyerke of andere grote ruimtes? Augustus is daarenboven voor de universiteitsstudenten de maand van de herexamens. En die hebben absoluut geen nood aan zulke activiteiten in de straat. Ik snap wel het idee achter het concept maar over de uitvoering is totaal niet professioneel nagedacht. De bewoners zijn er zelfs nooit bij betrokken geweest.

  Ondertussen heeft Barbara Roosen (lid van de selectiecommissie) laten weten dat dit allemaal niet de bedoeling is, maar het staat wel zo beschreven op het internet. Wat is er uiteindelijk van waar ?

  Als ik zie hoeveel instanties bij dit project betrokken zijn ? Allemaal architectuur gerelateerd zoals:
  – UH Arck,
  – Architectuur Workshop
  – Architectuur Wijzer
  – De dienst ruimtelijke ordening en huisvesting van Heusden -Zolder
  – + Dienst bouwvergunningen Heusden-Zolder !

  En dat allemaal voor een speelstraat voor 4 kinderen en wat rand animatie om de bewoners dichter bij elkaar te brengen ? Hier steekt volgens mij veel meer achter dan we vermoeden. Het project heet niet voor niets ” VERKAVELINGScamping”

 21. Wie verzint zo iets?
  Als je iets wil organiseren doe het dan op openbaar domein maar toch niet op straat .
  Ik hoop dat gezond verstand zegeviert

 22. Beste inwoner van de Blauwe Wijk,

  We begrijpen jullie bezorgdheid over het evenement ‘Zolder Zomert’.
  Daarom alvast een woord uitleg voor het overlegmoment op 20/04.

  Zolder Zomert wil een evenement zijn
  voor en door bewoners
  om gedurende twee weken (12-29/08)
  de Pastoor Sakstraat meer duurzaam te maken.
  Om dat de doen, willen we de straat autovrij maken
  zodat allerlei kansen ontstaan:
  Voor kinderen om buiten te spelen
  Voor bewoners en verenigingen om allerhande activiteiten te organiseren zoals bijvoorbeeld een tuinierworkshop.
  Om de straat (tijdelijk) meer groen te maken
  Enz.

  Dit idee is gebaseerd op een ontwerpoproep met de vraag hoe de Blauwe Wijk meer duurzaam te maken door de straat aan te pakken. Burobill, met Peggy Geens, was de laureaat. Het initiële voorstel sprak over het autovrij maken van de volledige wijk. Maar voor dit evenement hebben we besloten het gebied te reduceren tot één straat. De keuze is gevallen op de Pastoor Sakstraat omdat in een voorafgaande workshop (maart 2016) enkele bewoners speelden met het idee om er een speelstraat in te richten.
  Dus, in dit evenement tijdens de laatste twee weken van augustus wordt niet de hele wijk autovrij. Ook is het niet de bedoeling een pukkelpopcamping in te richten of ongevraagd iemands privétuin in te nemen.

  We luisteren graag naar jullie bezorgdheden op het eerste overlegmoment op 20 april.
  Dan willen we onze ideeën over het evenement met jullie delen en wachten we op jullie input en ideeën om het evenement verder te plannen/concretiseren. Want op dit moment ligt nog niets vast.

  Tot dan,

  Barbara Roosen, UHasselt
  Roel De Ridder, Architectuurwijzer vzw
  Peggy Geens, Burobill

 23. Laat dit even duidelijk zijn: als inwoner van de Pastoor Sakstraat gaan we hiermee niet akkoord!!

 24. Prachtig initiatief indien dit zou gebeuren op het dorpsplein zelf en op de parkeerplaatsen rond het gemeentehuis. Prachtige zone, gemakkelijk verkeersvrij te maken, ideale plaats om wat leven in de brouwerij te blazen. De dagelijkse “NineToFive” parkeerders kunnen we vragen om met de fiets komen zodanig dat onze gasten deze tijdens jullie werkuren kunnen gebruiken om op een ecologische manier onze prachtige gemeente te ontdekken. De auto’s van de bezoekers zijn welkom voor onze huizen in de blauwe wijk. Sleutel moet wel in het contact blijven zitten zodat deze vrij kunnen gebruikt worden door onze vredelievende bevolking om zich naar alternatieve plaatsen te begeven. Toiletten / douches zijn voldoende ter beschikking in het gemeentehuis.
  Het duurzame aan dit project is dat de huidige vaste parkeerders van ons gemeenteplein hun stalen viervoeter in de toekomst ook in de wijk gaan parkeren zodanig dat de mensen die even in het dorp moeten zijn eenvoudig een parkeerplaats kunnen vinden.

 25. Wat voor een belachelijke idee is dat ? van een krankzinnige zeker ? Ik woon niet daar, maar heb daar wel een mobilhome daar laten staan in de stalling, ik vraag mij af hoe ik daar moet afhalen en terug brengen ? laten parkeren bij kerkplein en toezien hoe dit vernield wordt ? wie gaat dit vergoedingen, of moet ik dit verhalen op de organisatie ? och arme bejaarden of gehandicapten die slecht te been zijn die hun auto’s ver moet parkeren, beseft men niet dat alles vlekkeloos zou verlopen zoals in breken bij woningen van bewoners dat op vakantie gaan, domein beschadigen ? zo schandalig idee is ook nog, het zou niet” Zolder Zomert” noemen maar “Zolder Blundert” moeten zijn.

 26. Als jullie een speelstraat van de Pastoor Sakstraat willen maken voor die paar kinderen die er wonen, is het voldoende om het aanvraagformulier op de website van de gemeente in te vullen. Laat al deze tralala vallen, schaf het evenement af en laat de mensen gerust die gerust gelaten willen worden.
  http://www.heusden-zolder.be/product.aspx?id=1081

 27. Als dat doorgaat , en Ik zou bij mij op dat stuk tussen mijn omheining vanvoor en de straat, waar nu gewoon kiezels liggen, zeggen dat er 5 tentekes mogen staan aan 10 euro per dag, zou mij dat wel op 2 maand wel wat geld opbrengen. Onze pa heeft ook nog een stuk grond waar wel 20 tenten op kunnen. Ik hoop dat het doorgaat want het leven is duur genoeg.

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *