Hasselt en AW werken samen rond erfgoed
Lieve Drooghmans 10 maart 2023

Parallel aan de opmaak van een lokaal erfgoedbeleid, wil stad Hasselt de komende jaren samen met Architectuurwijzer aan een publiek erfgoedtraject werken. In dit publiek erfgoedtraject kan AW inspireren tot goede praktijken in erfgoed, maar ook de juiste mensen – van binnen en buiten Hasselt – bij elkaar brengen. Hiertoe brengt AW lokale experten uit de Erfgoedraad, het Stadsatelier, de Universiteit Hasselt … samen in een werkgroep. Voor een breed publiek worden ook rondleidingen en evenementen op maat uitgewerkt.

Het traject steunt dus op twee peilers:

 • Kennisopbouw met expertengroep
 • Gemeenschapsvorming rond erfgoed

 

Architectuurwijzer pakt dit maatschappelijk relevante traject met veel enthousiasme aan. Dit gebeurt in afstemming met het Hasseltse stadsbestuur via o.a. schepen van cultuur, kunst en erfgoed Nele Kelchtermans. Een actieplan beschrijft de vooropgestelde werkwijze. Doel is niet om concrete plannen op te maken op niveau van elk leegstaand gebouw in Hasselt, maar uiteraard komen tijdens de workshops lokale ‘cases’ aan bod zoals de Gelatinesite, het Groenplein, het oude politiekantoor, villa Douchar … We richten ons niet enkel op beschermd erfgoed, maar vertrekken vanuit een duurzaamheidsvisie waarin zoveel mogelijk bestaand patrimonium bij voorkeur behouden en getransformeerd wordt.

 

Actueel:

 • Tot 28/5/23  – Expo CCHA omkaderd
 • Podcast ‘CCHA, al 50 jaar een levendig modernistisch gebouw’
 • 30/3/23 – Lezing Michiel Van Balen (Miss Miyagi) – visie & aanpak als ontwikkelaar van inspirerende voorbeelden
 • 23/4/23 – Erfgoeddag met rondleidingen
 • 25/4/23 – Workshop
 • 11/5/23 – Kunstennacht met rondleidingen
 • 1/6/23 – Workshop
 • Najaar 23 – nieuwe expo ‘Erfgoed in Hasselt’ met randprogramma

Afgerond:

 • 2/3/23 – Briefing & rondleiding stadsgidsen (zie foto boven)
 • 2/3/23 – Introductie van het erfgoedtraject (aan GECORO, erfgoedraad en andere geïnteresseerden)
 • 11/2/23 – Opstartvergadering met Nele Kelchtermans, Paul Lambrechts en Ann Vandeput
 • 12/1/23 – Lezing Circulariteit en erfgoed

 

Meer info? Contacteer Brent Vanheyst – brent@architectuurwijzer.be