Partnerschap met Cera
Lieve Drooghmans 5 oktober 2019

Collectief wonen en coöperatief wonen worden vaak in één adem genoemd, maar collectief wonen is niet noodzakelijk coöperatief wonen, of omgekeerd. 

In een zoektocht naar dichtere en betaalbare woonmodellen heeft AW zich verdiept in collectief wonen en collectief bouwen.

De collectieve bouwmodellen van o.a. de Duitse Baugruppen, de Nederlandse CPO’s (collectief particulier opdrachtgeverschap) en woongenootschappen, tonen een nieuwe én betaalbare manier van bouwen, naast de klassieke private woningmarkt of vastgoedontwikkeling.

Het sterkst worden we geïnspireerd, in Zürich, door de wooncoöperaties. Daar is meer dan 20% van het patrimonium coöperatief georganiseerd. Het principe is eenvoudig: vele mensen werken samen en stichten een coöperatie waarvan zij aandeelhouder worden. De coöperatie bouwt huizen en verhuurt deze aan haar leden. De huur van een woning binnen een coöperatie wordt berekend op basis van de werkelijke kosten. In Vlaanderen worden de eerste stappen richting coöperatief wonen gezet.

AW gaat dieper inzoomen op het coöperatief wonen en is daarvoor een samenwerking aangegaan met Cera.

Cera is één van de grootste coöperaties in Vlaanderen. Samen met zo’n 400.000 vennoten investeert Cera in onze samenleving en bouwt aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen met vennoten en partners creëert Cera samen met hen economische en maatschappelijke meerwaarde.

Cera informeert, inspireert en adviseert mensen, organisaties en beleid over coöperatief ondernemen. Cera Coopburo begeleidt zowel nieuwe initiatieven als gevestigde coöperaties in diverse sectoren. Daarnaast biedt Cera een uitgebreid vormingsaanbod aan en verkent vanuit actuele maatschappelijke uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief ondernemen. 

De komende jaren zal Cera focussen op coöperatief bouwen en wonen, op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor Vlaanderen. In het kader hiervan was er in november ’18 een Horizonlezing met Leo Van Broeck en in februari ’19 een Cera Coop Explore met wooncoop. In september ’19 was er de Cera Coop Tour, een studiereis naar Zürich, onder begeleiding van AW.

Het is de ambitie van Cera en AW om (meer) wooncoöperaties op de kaart van Vlaanderen te zetten. 

 

Foto  Johannes Marburg – Mehr als wohnen (Zürich)

27/06/2019
update 15/09/2019

  Samen investeren in welvaart en welzijn