Constantin Petcou (AAA)
iris 9 oktober 2013

2de Staten-Generaal bekijkt buitenlandse aanpak.

De Staten-Generaal van de Limburgse architectuur is een overlegmoment met focus op de Limburgse leefomgeving. Dit najaar is ‘Stad Limburg’ het gespreksonderwerp. In de avondlezing komt een inspirerend voorbeeld uit het buitenland aan bod.

Constantin Petcou (Roemenië) studeerde architectuur en semiotiek. Hij doceert architectuur en mediatheorie in Parijs. In 2001 richtte Petcou samen met Doina Petrescu het Atelier d’Architecture Autogérée (AAA) op, een transdisciplinair actie- en onderzoeksplatform. AAA werkt rond stedelijke veranderingen en sociale, politieke en culturele praktijken.

Via ‘stedelijke tactieken’ moedigt AAA bewoners aan om ruimtelijke issues in eigen handen te nemen. In die praktijk staan processen en relaties centraal eerder dan eindproducten. Op de meest recente architectuurbiënnale in Venetië stelde Petcou het door AAA gecoördineerde project R-URBAN voor. R-URBAN is een bottom-up strategie die de veerkracht van een gemeenschap vergroot door in te zetten op verbindingen tussen lokale activiteiten zoals (stads)landbouw, economische activiteiten, huisvesting en cultuur. Volgens AAA zijn netwerken van lokale samenwerking in staat om de huidige economische, ecologische en demografische crisissen te boven te komen. AAA spitst zich toe op de politieke en sociale realiteit van de architectuur, op participatie en agency. Dat gebeurt vanuit steeds wisselende coalities die opereren in een internationaal netwerk. Het uitdagende profiel van AAA komt daarmee tegemoet aan een lacune in de Vlaamse architectuurcultuur; tegelijkertijd biedt AAA’s profiel inspiratie voor de ontwerpuitdagingen van de Stad Limburg.

Christoph Grafe (VAi) sluit af met een reflectie over de betekenis van de stedelijke strategieën van AAA voor de ontwerppraktijk in Vlaanderen.

De avondlezing wordt voorafgegaan door drie denktanks over ‘Stad Limburg’, die in de namiddag plaatsvinden. Hiervoor kan u apart inschrijven. Klik door voor meer info.

De Staten-Generaal vormt het startschot van Atelier Limburg-Europa, tegelijkertijd een onderzoekstraject en een fundamentele en kritische benadering van ruimte in het licht van de toekomstige ‘Stad Limburg’. Vanuit de concrete realiteit in Limburg werkt Architectuurwijzer aan een handvest voor stadsregio’s in Europa. Constantin Petcou zal de toon zetten van de diverse workshops rond actuele ruimtelijke issues in Limburg die in het najaar opstarten en die samen het Atelier Limburg-Europa vormen. De Staten-Generaal kadert bovendien in het uitgebreide programma rond de Dag van de Architectuur 2013 (VAi).

Praktisch
C-mine cultuurcentrum, C-mine 10, 3600 Genk
Woensdag 9 oktober 2013, 20u15

Inkom: gratis / reserveren via c-minebezoekersonthaal@genk.be

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *