3x EXPO collectief wonen
iris 16 mei 2018

Cohousing is al enige tijd een begrip in Vlaanderen, maar vooral het laatste jaar merkt AW steeds meer openheid en interesse voor de diverse collectieve woonvormen. Het lijkt dan ook geen toeval dat er naast de lopende tentoonstelling AT HOME in het STAM te Gent, nog twee andere tentoonstellingen over collectief wonen parallel lopen in Vlaanderen. Voor de duidelijkheid schetsen wij graag even het opzet van elke expo. 

Op de Centrale Werkplaatsen in Leuven heeft Stad & Architectuur het initiatief genomen voor de tentoonstelling Bouwen aan Samenwonen – Participatie in woonprojecten, een overname van een tentoonstelling van het architectuurmuseum van TU München. Deze expo brengt een 12-tal buitenlandse collectieve woonprojecten in plannen en foto’s, en voegt er ook twee Belgische projecten aan toe. Zo komen de cohousingprojecten ‘De Schilders’ in Gent, en ‘L’Echappée’ in Brussel voor de eerste keer in beeld in een expo. Ook de video’s geven een mooie inkijk in het wonen en leven in elk project. Op donderdag 31 mei is er de lezing Participatie maakt architectuur van Susanne Hofmann, stichter en bezieler van de Baupiloten uit Berlijn. Deze tentoonstelling loopt nog tot 8 juni.

 

 

In de tentoonstellingsruimte van Le Grand Hornu is tot 1 juli de tentoonstelling Together!, onder mede-curatorschap van EM2N, te bekijken. Vanuit hun curatorschap heeft AW de architecten van EM2N gevraagd voor een lezing dit najaar, en te vertellen over hun visie op collectief wonen. In de tentoonstelling word je eerst ondergedompeld in de geschiedenis van het collectief wonen van de Phalanstère van Godin tot l’Unité d’habitation van Le Corbusier. Vervolgens zijn er maquettes gemaakt op schaal 1/24 van de gekende en minder gekende collectieve woonprojecten uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en in het bijzonder Japan. In een derde deel betreed je een levensgrote maquette van een clusterappartement, als een specifieke woontypologie van de collectieve architectuur. Tot slot wordt een coworking-ruimte gesimuleerd met tafels vol plannen, teksten, foto’s en video’s van vijf projecten.  

 

 

Onvermijdelijk komen in beide tentoonstellingen een aantal dezelfde projecten aan bod als in onze lopende tentoonstelling AT HOME in het STAM te Gent, maar toch wordt een ander accent gelegd. In AT HOME hebben de curators van DAM Frankfurt bewust een selectie van projecten gemaakt die de diversiteit toont van kleine en grote projecten, van bouwgroepen tot coöperaties, van steden en dorpen. In een overzichtelijke opstelling van 21 tafels wordt aan de hand van plannen, foto’s, en maquettes getoond wat de kwaliteit van de architectuur is. Door het collectief wonen in zijn diversiteit en ruimtelijke kwaliteit te tonen, heeft Architectuurwijzer het momentum aangegrepen om het thema sterk onder de aandacht te brengen van zowel architecten en stedenbouwkundigen, alsook gemeentebesturen, hogere overheden, projectontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, …  Lokale zender AVS maakte er een mooie nieuwsflash over:

 

Peggy Totté

16/05/2018

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *