Verschuiving in rol van architect, aannemer en bouwproducent
Lieve Drooghmans 19 juli 2020

Bij de Confederatie Bouw Limburg merken ze elke dag hoezeer de bouwsector in verandering is. Traditioneel was de keuze van de bouwmaterialen pas voorzien tegen het einde van het ontwerpproces, maar vandaag is het noodzakelijk dat de architect sneller op zoek gaat naar het best passende bouwmateriaal om zijn ontwerp te realiseren. In bijgevoegde video pleit Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg, daarom voor bouwteams waarin architect, aannemer en bouwproducenten van bij aanvang samen nadenken over een bouwproject.

 

 

Bij BC Architects uit Brussel zit deze attitude al ingebakken in het DNA van hun bureau. Waar mogelijk proberen zij in hun projecten gebruik te maken van voorhanden zijnde materialen op de site of nieuwe bouwmaterialen zelf te produceren. Zo stellen zij bij de renovatie van een boerderij bijvoorbeeld voor om hennep te zaaien, te oogsten en te verwerken tot kalkhennep. In een ander project hebben ze zelf leemstenen geproduceerd met medewerking van 150 vrijwilligers. Met hun coöperatie BC Materials zetten ze nog een stap verder in de productie van bouwmaterialen. Hiermee gaan ze zuivere opgegraven grond van stadswerven omzetten in lokale bouwmaterialen zoals leempleisters, leemstenen en stampleem voor muren en vloeren. Deze producten zijn circulair, CO2-neutraal, zorgen voor een gezond binnenklimaat en bevatten minimale grijze energie.

 

Uiteraard heeft niet elke architect de ambitie om zelf bouwmaterialen te produceren, maar moet hij op zoek naar kwalitatieve leveranciers en producenten. Een vroegtijdige terugkoppeling tussen de opdrachtgever, de architect, de aannemer en de bouwproducent is volgens Ben Voortmans van CPEproducent van dak- en gevelmaterialen – zeker wenselijk. Zo wordt in de ontwerpfase bijvoorbeeld nagedacht over nieuwe functies voor de daken: denk aan groendaken, retentiedaken, speeldaken, zonnepanelen, … Het is belangrijk dat de opdrachtgever ook de technische en financiële vereisten van deze nieuwe functies snel kan inschatten.

 

 

Dit zijn twee van de video’s binnen het traject ‘Ruimtelijke kwaliteit in Limburg‘, waarin AW het woord geeft aan verschillende lokale besturen, stakeholders, architecten, …

22/02/2021

Foto inzet  Zelfgemaakte bouwmaterialen van BC Architects op de expo Ondergronds in de stad in het STAM © Peggy Totté
Tekening in tekst  Regional house Edeghem – BC Architects