Genk

13th January 2021
Ruimtelijke kwaliteit 6
Mastervisie Kolderbos via open oproep premium
Sinds 2002 heeft de stad Genk al 15 keer een beroep gedaan op de Open Oproepprocedure van de Vlaamse Bouwmeester, zowel voor de grotere publieke gebouwen als voor complexe stadsontwikkelingen. In het bijzonder waardeert Genk de open oproep als een belangrijk reflectiemoment waarin vijf ontwerpers hun voorstellen formuleren. De confrontatie met de vijf – vaak […]
premium
6th July 2020
Project
Bubbels van acht in WZC Mandana premium
Genk
Op de site André Dumont in Genk-Waterschei bouwde vzw Mandana een woonzorgcentrum voor een menswaardige opvang van dementerenden. Het is een bijzondere vorm van collectief wonen waar mensen niet uit vrije wil voor kiezen. Speciale aandacht gaat naar het samenleven én de privacy van de bewoners. Het oude ziekenhuis is gefaseerd afgebroken, alleen de centraal […]
premium
13th January 2017
Project
Incubathor premium
Genk
Stad Genk vormt de mijnsite van Waterschei om tot een wetenschaps- en bedrijvenpark voor de kennisindustrie. Het Antwerpse bureau HUB tekende het masterplan voor het Thorpark. Dat masterplan bakent verschillende bouwclusters af gegroepeerd rond het vroeg-20ste-eeuwse hoofdgebouw van de mijn. Het plan stelt eisen qua bouwhoogten en volumes, maar laat veel vrijheid toe in het […]
premium
10th March 2015
Project
Limburgse Zorgacademie (LiZa) premium
Tegenover het ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) beschikt de UC Leuven-Limburg sinds 2015 over een gloednieuwe campus voor de opleidingen Gezondheid: Verpleegkunde en Vroedkunde. a2o ontwierp samen met Technum een open gebouw dat fungeert als een open kenniscentum voor 1400 studenten. Het gebouw huisvest naast leslokalen ook uiterst gespecialiseerde skills-labs en grote auditoria die ook door derden […]
premium
10th March 2014
Project
Campus 03 premium
PCP architecten ontwierp een in het oog springend gebouw dat gelegen is in de Dienstenzone Xentro, nabij het centrum van Genk. Ze verzorgden zowel de buiten- als de binnenkant van het gebouw en hielden hiermee sterk rekening met de (toekomstige) gebruikers. In dit gebouw bevindt zich onder andere Campus O3, dé plek voor gezinnen. Campus […]
premium
10th March 2013
Project
Kinderpsychiatrisch centrum (KPC) premium
Verzorging in een rustgevend kader In het Kinderpsychiatrisch Centrum (KPC) gaan zorg en architectuur hand in hand. Het gebouw zelf werd met respect voor de omgeving ingeplant in het bosrijke landschap rond de campus van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), en grenst aan het Nationaal Park Hoge Kempen. Het gebouw biedt psychiatrische zorg en opvang aan […]
premium
10th March 2012
Project
C-mine Expeditie premium
Het project onderscheidt zich vooral door de wijze waarop architecturale scenografie wordt ingezet als een duurzame attitude. Het project geeft blijk van architecturale virtuositeit en experimentele ruimtelijke innovatie. De wijze waarop ook diverse ruimtelijke composities werden geconstrueerd geven blijk van technische en constructieve kennis. De toevoegingen zijn een meerwaarde aan het bestaande mijnpatrimonium in Winterslag […]
premium