Genk

16 november 2023
Project - Genk is mensenwerk
Ontharding centrum Genk & Evence Coppéelaan premium
Genk
Genk is met voorsprong de groenste stad van Vlaanderen. Enkel het stadscentrum is een versteende omgeving met de vroegere Dorpsbeek in een ondergrondse betonnen koker. Dit jaar starten de werken om het centrum weer groen te maken. Op de Grote Markt komt zelfs een heus ‘stadsbos’. Daarnaast kent de stad nog vele grote verbindingswegen, zoals […]
premium
16 november 2023
Project - Genk is mensenwerk
Kolderbos premium
Genk
De Genkse wijk Kolderbos is gebouwd in de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw en bood huisvesting aan honderden arbeiders van de nieuwe Fordfabriek. De nieuwe wijk was op een heel andere manier ontworpen dan de tuinwijken uit het steenkooltijdperk, met voor die tijd hypermoderne appartementen, hier en daar hoogbouw en een openbare ruimte […]
premium
16 november 2023
Project - Genk is mensenwerk
oPEN Living Lab premium
Genk
In Waterschei te Genk wordt vandaag gewerkt aan een Living Lab. Het gebied bestaat uit twee verschillende wijken: een voormalige mijnwerkerswijk gebouwd in de jaren 1920 en een recentere sociale woonwijk genaamd ‘New Texas’, gebouwd in de jaren 1990. In de schaduw van het innoverende wetenschapspark Thor Park wordt hier een energiepositieve wijk gerealiseerd, een […]
premium
16 november 2023
Project - Genk is mensenwerk
Stiemervallei premium
Genk
De herinrichting van de Stiemervallei is een belangrijk landschappelijk en ecologisch project binnen de stad Genk. De gekanaliseerde Stiemerbeek, die vaak verontreinigd wordt omdat ze dienstdoet als overstort van de riolering, krijgt een tweede, parallelle loop waar water en natuur weer terug vrij spel kunnen krijgen. De vallei wordt toegankelijk gemaakt met fiets- en wandelpaden […]
premium
15 oktober 2023
Congres met workshops
Congres ‘Genk is mensenwerk’ premium
Vrijdag 8 december 2023
De expo Genk is mensenwerk vormt de perfecte aanleiding voor een congresdag rond stadsvernieuwing in Genk en Vlaanderen. Stad Genk, C-mine en Architectuurwijzer slaan de handen in elkaar en organiseren op 8 december 2023 een congres met workshops rond vier baanbrekende Genkse stadsvernieuwingsprojecten. Het congres start met het bredere verhaal over stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen door Lene De […]
premium
14 september 2023
Keynote
Robbrecht en Daem / Marie-José Van Hee – Over stadsvernieuwing premium
Donderdag 5 oktober 2023
Op donderdag 5 oktober zijn Paul Robbrecht van Robbrecht en Daem architecten en Céline De Clercq van Marie-José Van Hee Architecten als keynote sprekers te gast op de openingsavond van de expo’s Stadsvernieuwing is mensenwerk en Genk is mensenwerk, in C-mine. Zij delen hun visie op de stadsontwikkeling in Vlaanderen en vertellen hoe ze deze visie realiseren in […]
premium
1 september 2022
Fietstocht
Op architecturale ontdekking in Hasselt en Genk premium
7 en 8 oktober 2022
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober 2022 organiseert Archipel een fietstocht door Hasselt en Genk, op zoek naar de fascinerende relatie tussen architectuur en landschap. Heel wat zinnenprikkelende gebouwen liggen op deze tweedaagse route. Op vrijdag om 8u30 vertrek vanuit Hasselt richting Genk. Dit is een fietstocht van een dik uur door de groene […]
premium
13 januari 2021
Blog
Mastervisie Kolderbos via open oproep premium
Sinds 2002 heeft de stad Genk al 15 keer een beroep gedaan op de Open Oproepprocedure van de Vlaamse Bouwmeester, zowel voor de grotere publieke gebouwen als voor complexe stadsontwikkelingen. In het bijzonder waardeert Genk de open oproep als een belangrijk reflectiemoment waarin vijf ontwerpers hun voorstellen formuleren. De confrontatie met de vijf – vaak […]
premium
6 juli 2020
Project
Bubbels van acht in WZC Mandana premium
Genk
Op de site André Dumont in Genk-Waterschei bouwde vzw Mandana een woonzorgcentrum voor een menswaardige opvang van dementerenden. Het is een bijzondere vorm van collectief wonen waar mensen niet uit vrije wil voor kiezen. Speciale aandacht gaat naar het samenleven én de privacy van de bewoners. Het oude ziekenhuis is gefaseerd afgebroken, alleen de centraal […]
premium
13 januari 2017
Project
Incubathor premium
Genk
Stad Genk vormt de mijnsite van Waterschei om tot een wetenschaps- en bedrijvenpark voor de kennisindustrie. Het Antwerpse bureau HUB tekende het masterplan voor het Thorpark. Dat masterplan bakent verschillende bouwclusters af gegroepeerd rond het vroeg-20ste-eeuwse hoofdgebouw van de mijn. Het plan stelt eisen qua bouwhoogten en volumes, maar laat veel vrijheid toe in het […]
premium
10 maart 2015
Project
Limburgse Zorgacademie (LiZa) premium
Tegenover het ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) beschikt de UC Leuven-Limburg sinds 2015 over een gloednieuwe campus voor de opleidingen Gezondheid: Verpleegkunde en Vroedkunde. a2o ontwierp samen met Technum een open gebouw dat fungeert als een open kenniscentum voor 1400 studenten. Het gebouw huisvest naast leslokalen ook uiterst gespecialiseerde skills-labs en grote auditoria die ook door derden […]
premium
10 maart 2014
Project
Campus 03 premium
PCP architecten ontwierp een in het oog springend gebouw dat gelegen is in de Dienstenzone Xentro, nabij het centrum van Genk. Ze verzorgden zowel de buiten- als de binnenkant van het gebouw en hielden hiermee sterk rekening met de (toekomstige) gebruikers. In dit gebouw bevindt zich onder andere Campus O3, dé plek voor gezinnen. Campus […]
premium