circulariteit

14 maart 2024
Lezing
Rotor & Raymaekers, pioniers in circulair bouwen premium
Dinsdag 23 april 2024
Op 23 april 2024 gaf het Brusselse architectencollectief Rotor een lezing in C-mine Genk. Door hun focus op vraagstukken rond hulpbronnen, afval en veroudering in de bouwsector vormen ze een bijzonder bureau in de vakwereld. Ze werken aan ontwerpen, onderzoeksprojecten, tentoonstellingen en publicaties. Zo schreef Rotor bijvoorbeeld een vademecum voor de publieke sector dat moet helpen […]
premium
7 september 2023
Blog
Embuild en AW brengen circulair bouwen onder de aandacht premium
Circulariteit komt steeds sterker op de voorgrond als een belangrijk bouwprincipe. Circulair bouwen kan dan ook een wezenlijk verschil maken wat het verbruik van grondstoffen betreft. In 2022 was Limburg de eerste Vlaamse provincie die een officiële engagementsverklaring opstelde: het Manifest circulair bouwen Limburg. Dit gebeurde op initiatief van Embuild Limburg en POM Limburg. Vanuit […]
premium
18 oktober 2022
Lezingen
Drie architecten met een passie voor circulariteit en erfgoed premium
Donderdag 12 januari 2023
Circulair bouwen is een ‘hot topic’ in de bouwwereld. Het principe zet aan tot een nieuwe kijk op het ontwerp, de bouwmaterialen en het bouwproces. Ook de herbestemming van ons erfgoed vraagt om bijzondere aandacht in Vlaanderen. Vanuit zorgvuldig ruimtegebruik is het immers aangewezen om zoveel mogelijk bestaand patrimonium in te zetten bij nieuwe ontwikkelingen. […]
premium
1 augustus 2020
Blog
Circulariteit zet aan tot nieuwe bouwcultuur premium
Voor een duurzaam en circulair gebouw heb je in de eerste plaats een ruimdenkende architect nodig. Thomas Rau is als Nederlands architect vooral gekend om zijn doorgedreven visie op het hergebruik van bouwmaterialen in een gebouw. Hij streeft naar een radicale ommezwaai in ons economisch denken: we mogen niet langer roofbouw plegen op de aarde, […]
premium
19 juli 2020
Blog
Verschuiving in rol van architect, aannemer en bouwproducent premium
Bij de Confederatie Bouw Limburg merken ze elke dag hoezeer de bouwsector in verandering is. Traditioneel was de keuze van de bouwmaterialen pas voorzien tegen het einde van het ontwerpproces, maar vandaag is het noodzakelijk dat de architect sneller op zoek gaat naar het best passende bouwmateriaal om zijn ontwerp te realiseren. In bijgevoegde video […]
premium