Nieuwjaarsboodschap zet aan tot delen
iris 18 januari 2018

In zijn eerste interviews van 2018 (VRT / De Standaard) benadrukt de Vlaamse Bouwmeester opnieuw de noodzaak aan compacte huizen en appartementen. Maar die kleinere wooneenheden moeten we aanvullen met gemeenschappelijke ruimtes voor functies die we niet dagelijks gebruiken. “Door ruimtes te delen, krijg je de luxe van een villa in een appartement. Op het dak van het appartementsgebouw is er een moestuin en een barbecue. In de kelder is er een lokaal om je mountainbike af te spuiten. En er is ook een zwembad en een akoestisch geïsoleerde kamer om piano te spelen.” Delen is de boodschap.

Tegelijk stelt Leo Van Broeck dat er nood is aan schaalvergroting en aan een nieuw verdienmodel. Parallel met het autodelen, en de energiecoöperaties, moeten we ook in de woningbouw afstappen van het individuele materiële bezit van onze eigen woning. We moeten evolueren naar meer dienstverlening, want vandaag zien de projectontwikkelaars huizen en appartementen als een product dat ze vlug willen verkopen, en dat zorgt vaak niet voor een duurzaam karakter van het product. Daarom blijft hij ook het pleidooi voor het ‘coöperatief eigenaarschap’ herhalen. “Wonen op basis van aandeelhouderschap laat toe om kapitaal op te bouwen, in te stappen zonder eigen inbreng, te ontsnappen aan de krabbenmand van een mede-eigendom, en naar believen te verhuizen zonder telkens registratierechten en beschrijf te moeten betalen.”

Helaas is ons fiscaal en juridisch systeem in Vlaanderen nog niet afgestemd op coöperatief eigenaarschap. Individuele bouwpremies, woonbonus, premies voor renovatie en groene energie, … zijn allemaal nog gebaseerd op de logica van eigen woningbezit. Tegelijk wijst de bouwmeester er op dat de burger geen idee heeft van kwalitatieve geschakelde en gestapelde woningbouw. Er is bovendien nood aan meer groen – en zelfs aan meer natuur – in de stad.

Er is dus veel werk aan de winkel voor de komende jaren, en daar zal AW graag zijn steentje aan bijdragen. Op de website zal AW interessante referentieprojecten met gedeeld en dichter wonen onder de aandacht brengen. Intern wordt er onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het coöperatief wonen in Vlaanderen. Het Limburgs Woongenootschap was hiervan een eerste voorbode.

Foto Bart Dewaele

18/01/2018

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *