Floris De Bruyn – GAFPA
iris 16 februari 2016

Lezing met Floris De Bruyn van GAFPA gemist?
Herbekijk hier de video opname.

GAFPA (BE) werd in 2008 opgericht door architecten Floris De Bruyn, Philippe De Berlangeer en Frederick Verschueren, kort na hun studies aan Sint-Lucas in Gent. Het Gentse architectenbureau staat bekend om zijn pragmatische aanpak, waarbij de bestaande context telkens wordt ontmanteld en herwerkt tot een nieuwe werkelijkheid. Deze vorm van systematische deconstructie leidt steeds tot nieuwe interpretaties van architectuur, een eigen vocabularium.

GAFPA intervenieert op verschillende schaalniveaus: van private woningen tot publieke gebouwen, van stedenbouwkundige ingrepen tot scenografie. Het multidisciplinair bureau werkt niet enkel aan duurzame woningbouwprojecten, maar dingt ook geregeld mee naar internationale wedstrijdopdrachten, dit al dan niet in samenwerking met andere bureaus. Zo zijn de architecten momenteel bezig met de herinrichting van het Zwin Natuurcentrum, een wedstrijdontwerp dat ze vier jaar geleden indienden met Coussée & Goris architecten. De scenografie die ze ontwikkelden voor de najaarstentoonstellingen ‘Wisselland’ in het CC Scharpoord in Knokke-Heist en ‘Gelinkt’ in het Design Museum Gent, wordt door Koen van Synghel geprezen als lichte constructies die de architectonische dimensies van de bestaande architectuur accentueren (zie A+253).

Daarnaast werkten ze recentelijk, op vraag van architectuurcriticus Christophe Van Gerrewey, mee aan de literaire uitgave DW B 2014 5 ’50 fictieve gebouwen’. Gafpa leverde een visuele interpretatie van de ‘Villa Avondster’, een denkbeeldig gebouw uit de roman ‘Der Gehülfe’ door Robert Walser (zie A+251). Recent kregen ze een speciale vermelding op de Belgian Building awards met hun weekendhuis in Wachtebeke. Aanvullend op de architectuurpraktijk doceert Floris De Bruyn sinds 2008 aan de KU Leuven Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Gent. Momenteel begeleidt hij daar de architectuurstudio ‘Master advanced architectural design’ en treedt hij regelmatig op als jurylid en mentor.

Praktisch
Dinsdag 16 februari 2016, 20u
Oude Gevangenis, campus UHasselt, Martelarenlaan 42, Hasselt
Inkom: 5 euro of 3 euro voor studenten (inclusief 1 drankbon)

Partners
Assiver, Desso, Drees Life Services, Harol Projects, Orde van Architecten, Romulus & Remus, Vandersanden Group, Zehnder

15/02/16

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *