Kwaliteit als speerpunt in het ruimtelijk beleid van Limburg
Lieve Drooghmans 27 november 2020

Elk bouwproject heeft impact op zijn directe omgeving. Of anders gezegd, de kwaliteit van elk gebouw bepaalt de kwaliteit van zijn omgeving. Maar wat is ruimtelijke kwaliteit? Hoe kan je deze beoordelen? Hoe verzanden we niet in oeverloze discussies over smaak, kleur, dakhoogte of financiële haalbaarheid? Hoe komen we tot heldere standpunten met voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak? Hoe kunnen publieke en private projecten in dorps- en stadskernen in de richting van ruimtelijke kwaliteit gestuurd worden?

Over deze vragen wil ook het Limburgs provinciebestuur verder nadenken. Daarom beschouwen zij ruimtelijke kwaliteit als een speerpunt in het toekomstig ruimtelijk beleid. Hierbij is het belangrijk om stil te staan bij het specifieke DNA van de provincie en de identiteit van de verschillende Limburgse streken, zoals Inge Moors, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Platteland, toelicht in bijgevoegd filmpje. In een zoektocht naar kwaliteit vraagt ze bijzondere aandacht voor de typische Limburgse stedelijkheid op mensenmaat en voor de vele kleine dorpen als een aangename en leefbare gemeenschap.

Het Gemeenschapscentrum in Zepperen vormt een mooi voorbeeld van deze mensenmaat. De talrijke verenigingen van deze kleine gemeenschap bleken door het verschil in omvang van hun activiteiten nood te hebben aan zowel kleine als grote ruimtes. Door continu in gesprek te gaan met alle stakeholders kwamen de architecten tot een gedragen ruimtelijke oplossing. 

Aangezien de zoektocht vanuit de provincie zeer sterk aansluit bij ons debat over ruimtelijke kwaliteit, vraagt ze aan Architectuurwijzer & UHasselt om enkele concrete pistes op maat van Limburg te verkennen. Vanuit hun opgebouwde expertise zullen Peggy Totté (AW) en Stefan Devoldere (UHasselt) hierin het voortouw nemen. Meerdere strategieën – met inbegrip van de Open Oproep – zijn reeds verkend in Vlaanderen. Er is niet één zaligmakende aanpak, maar veel is afhankelijk van de behoeften en wensen van lokale besturen en opdrachtgevers in Limburg.

 

 

Dit is één van de video’s binnen het traject ‘Ruimtelijke kwaliteit in Limburg‘, waarin AW het woord geeft aan verschillende lokale besturen, stakeholders, architecten, …

 

27/11/2020

Foto  Gemeenschapscentrum  Zepperen, a2o © Stijn Bollaert