Inspiratie voor steden en gemeenten
iris 6 februari 2018

Stad Hasselt denkt erover om het vrijgekomen schooldomein in de Vorststraat in Sint-Lambrechts-Herk ter beschikking te stellen voor een cohousingproject. Het stadsbestuur gelooft in de meerwaarde van deze alternatieve woonvorm voor de toekomstige bewoners en voor de directe woonomgeving. Vele andere terreinen in Hasselt worden ontwikkeld door projectontwikkelaars. Voor de Vorststraat overweegt stad Hasselt nu om prioriteit te verlenen aan een bouwgroep. Het voormalig gemeentehuis en het aangrenzend schoolgebouw blijven bij voorkeur behouden omwille van hun historisch karakter. Ze krijgen mogelijk een gemeenschapsfunctie (kinderdagverblijf, ontmoetingsruimte, …).

De vzw Samenhuizen begeleidt de stad in een kort voorbereidend traject van dit cohousingproject. Architectuurwijzer is ingeschakeld als inspirator: zo gaf projectleider Peggy Totté een workshop over de architectuur en de diversiteit van collectieve bouw- en woonprojecten. Het verhaal van de succesvolle tentoonstelling ‘At Home. Living and Building in Communities’ vormt hierbij een goede insteek, van waaruit Peggy de link legt naar Vlaamse projecten. Ook het onderscheid tussen bouwgroepen, coöperaties en Community Land Trusts is van belang. Deze groepen of organisaties hebben elk hun eigen finaliteit, die volledig los staat van de vorm van gronduitgifte (verkoop onder voorwaarden, gift of erfpacht).

 

 

In voorbereiding naar een volgende tentoonstelling in 2019 gaat AW verder op zoek naar inspirerende voorbeelden in Vlaanderen. Tegelijk biedt AW inspiratie aan gemeentebesturen om lokale collectieve bouwprojecten tot stand te brengen. Zowel de lezingen als de artikels op deze website dragen hiertoe bij. Geïnteresseerde gemeenten kunnen een presentatie op maat aanvragen. De lokale overheid speelt immers een heel belangrijke rol in het realiseren van collectieve bouw- en woonprojecten, zowel als vergunningverlener als mogelijke initiator. Zijn jullie als gemeentebestuur op zoek naar inspiratie? Of hebben jullie een interessant project lopende? Stuur dan zeker een mailtje naar info@architectuurwijzer.be.

 

Foto BBL

29/01/2018

 

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *