Het Limburgs Woongenootschap
iris 15 april 2018

Dichter wonen, aantrekkelijk en betaalbaar, middenplaats in Limburg? Het kan!
Samen met het Limburgs Woongenootschap!

Onze missie
Het Limburgs Woongenootschap realiseert comfortabele en betaalbare appartementen en woningen. Ze vormen een waardevol alternatief voor de vrijstaande woning in het groen enerzijds, en de marktconforme woning in de klassieke projectontwikkeling anderzijds. Kortom, het Woongenootschap wil een ‘gat’ in de Limburgse woningmarkt dichten.

Dichter en collectief
Om het landschap van Limburg te vrijwaren en het openbaar vervoer te optimaliseren, is het belangrijk dat het wonen zich niet verder verspreidt, maar wel verdicht op strategische knooppunten. Daarom zetten we in op woonvormen die aantrekkelijk en comfortabel zijn voor diverse doelgroepen, en op collectiviteit. Het delen van een grote tuin, een dakterras, een gastenkamer, een fietsenstalling annex werkplaats, enkele deelauto’s, een ruime traphal (als ontmoetingsruimte) kan een belangrijke troef zijn van het dichter wonen. Collectiviteit kan voor een meerwaarde zorgen en hoeft geen strak keurslijf te zijn.

Coöperatief wonen
Het Limburgs Woongenootschap is opgevat naar analogie met het Rotterdams Woongenootschap en de Baugenossenschaften in Zürich. Binnen deze coöperatieve structuur werken we zonder winstoogmerk en zonder speculatie. We kunnen anders ontwikkelen, bouwen, exploiteren en gebruiken. Als bewoner ben je sterk betrokken in het proces. Als aandeelhouder binnen de coöperatie krijg je in ruil een woonrecht in een woning of appartement op maat. Je wordt op democratische wijze betrokken bij het ontwerp- en bouwproces, maar je hoeft geen tijd en energie te verliezen in een intensief participatieproces.

Architect als vakman
Na selectie van de architect, krijgt hij/zij een centrale rol in het ontwerp- en bouwproces, van concept tot materialisatie en uitvoering. We vertrouwen op zijn deskundigheid om kwaliteit tot stand te brengen, en het verschil te maken met de stereotiepe woningtypes van de klassieke vastgoedontwikkeling.

Kwaliteit is duurzaam
We bouwen enkel op strategische knooppunten in dorpen en steden. Alle woningen zijn slim ontworpen, energetisch optimaal en van hoge kwaliteit. We maken de huurmarkt terug aantrekkelijk met het huren van woningen op kostprijsbasis. We kiezen zelf voor de juiste investering in duurzame materialen en technieken, en voor de nodige flexibiliteit in woningen en woongebouwen.

Wie stapt in?
Helaas is Het Limburgs Woongenootschap nog maar een concept. Vanuit Architectuurwijzer geloven we sterk in de meerwaarde van het coöperatief wonen. 
Als culturele architectuurvereniging tonen we graag inspiratie via referentieprojecten. Om verder te gaan hebben we partners nodig!

Vandaag zijn we op zoek naar lokale besturen, architecten, bouwfirma’s, sociale huisvestingsmaatschappijen én bewoners die graag mee nadenken over de oprichting van een Limburgs Woongenootschap. Wie heeft er ‘goesting’ gekregen? We lezen graag jullie reacties onderaan deze blog of mail naar info@architectuurwijzer.be.

Volg het Limburgs woongenootschap ook op Facebook.

Foto Miroslav Sik

1 Reacties

  1. Ik hoop dat ook mensen uit de wereld van de ontwikkelaars en aannemers zich bij dit project engageren.
    Projectontwikkeling eindigt vandaag nog steeds in de verkoop van de gerealiseerde woningen en dus in de versnippering van gronden. ‘Genossenschaften’ herbouwen vandaag hun naoorlogse woonwijken en kunnen dit omdat ze hun ‘Liegenschaften’ bezitten en professioneel moeten beheren. Wat als in Vlaanderen alle brownfields en militaire hospitalen ontwikkeld zijn? Ook coöperaties van aannemers, die woningen bouwen en beheren, kunnen een duurzaam ondernemingsmodel uitbouwen.
    De Zürichse ‘Baugenossenschaft Zurlinden’ is er zo een. Vanuit hun kunde en opdracht hebben ze een lange termijnvisie op wat ze bouwen. Omdat ze die woningen ook beheren en onderhouden, zijn ze voortrekkers inzake duurzaam bouwen.

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *