Goed opdrachtgeverschap
iris 1 januari 2000

In de beleidsperiode 2023-27 wil AW de missie en de werking van de voorbije jaren rond kwaliteit en wonen verder zetten. Concreet focussen we op vier sporen. Een eerste spoor omhelst het GOED OPDRACHTGEVERSCHAP, als stimulans voor kwaliteit.

Sinds de oprichting in 1991 promoot AW de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in Limburg en al sinds 2012 pleiten we voor de installatie van een provinciaal bouwmeester. In afwachting ervan onderzoekt AW hoe we kunnen bijdragen tot een goed opdrachtgeverschap en een hogere architecturale kwaliteit van diverse publieke bouw- en infrastructuurprojecten. Via deze website kan onze reflectie rond KWALITEIT geraadpleegd worden.

Voor een kwalitatief architectuurproject is niet enkel een goede architect, maar ook een goede bouwheer nodig.

***
“De kwaliteit van een project begint bij de kwaliteit van de opdrachtgever. Het is in de eerste plaats hij of zij die de opdracht oriënteert, niet door de architect te vervangen, maar door zijn of haar eigen cultuur en ideeën aan het programma toe te voegen, als een culturele intentie voor de opdracht. Architectuur is te belangrijk om uitsluitend aan architecten over te laten.”

bOb Van Reeth, Oase #90, 2013 citaat geleend van Giancarlo De Carlo
***

Architecten ondervinden dagelijks aan den lijve wat een goede opdrachtgever voor een kwalitatief bouwproject betekent. Omgekeerd beseffen de opdrachtgevers vaak niet hoe belangrijk hun rol is tijdens een ontwerp- en bouwproces.

Vanuit onze missie voor meer kwalitatieve architectuur, wil AW de komende beleidsperiode uitgebreid reflecteren over het belang van goed opdrachtgeverschap. In een zoektocht naar goede voorbeelden wordt het team Vlaams Bouwmeester betrokken. Zij hebben in het kader van de ‘Prijs van de bouwheer’ een rijke databank aan kandidaturen voor goed opdrachtgeverschap.

Aanvullend zal AW een gerichte bevraging organiseren bij de stadsbouwmeesters, diverse kwaliteitskamers en WinVorm. Zo hopen we een diversiteit aan interessante opdrachtgevers in het Vlaamse landschap te leren kennen en te leren wat hen drijft, hoe zij naar architectuur kijken en hoe zij de opdracht aansturen.

In de reflectie willen we ook meerdere stemmen horen, zowel van architecten, bouwheren en gebruikers. Zo willen we voor de lezingen bij C-mine zowel architect- en met een gevestigde waarde, als jonge, ambitieuze architecten aan het woord laten. Tijdens debatten, in artikels of video’s willen we ook private en publieke bouwheren aan het woord laten. Hun stemmen zullen misschien schuren of wringen, maar het is belangrijk om ook hun visie en uitgangspunten te begrijpen.

Om de selectie van de projecten en opdrachtgevers in goede banen te leiden, wordt een expertengroep geïnstalleerd met Adinda Van Geystelen (Z33), Roel De Ridder (AW), Stefan Devoldere (UHasselt), Els Demeestere (WinVorm), medewerker team Vlaams Bouwmeester, een jonge Vlaamse architect en een buitenlandse architect met ervaring.

Nieuwe exporeeks

Vanaf het najaar 2022 krijgt AW in het gebouw van CCHA een foyerruimte op de eerste verdieping ter be- schikking. We zullen deze gebruiken als workshop- en exporuimte voor het GOED OPDRACHTGEVERSCHAP. Deze ruimte is interessant omwille van de vrije toegang tijdens de openingsuren, het spontaan bezoek van tickethouders van voorstellingen, de bovenlokale uitstraling van CCHA en de nabijheid van de UHasselt.

In de foyerruimte wil AW werken aan een reeks van 10 kleinschalige expo’s. Tweemaal per jaar zullen we hier een expo opstellen waarin telkens één project wordt gedocumenteerd aan de hand van plannen, snedes, foto’s en een maquette.

Aansluitend vormt elk project de aanleiding om na te denken over het opdrachtgeverschap binnen een bepaalde sector (projectontwikkeling, publieke op- drachten, sociale huisvesting, woonzorgcentra, …). Hiertoe wordt de scenografie zo opgebouwd dat AW inde exporuimte groepen kan ontvangen om samen te reflecteren.

Om de expo’s maximaal te benutten en de reflectie uit te breiden, gaat AW ook op zoek naar een tweede presentatieplek in Vlaanderen. Mits een eenvoudige scenografie kan elke expo makkelijk reizen. Met het verhaal van goed opdrachtgeverschap wil AW immers niet enkel de praktijk in Limburg inspireren, maar ook andere regio’s in Vlaanderen.

We starten deze reeks met een expo over het cultuurcentrum zelf. Meer info volgt.

22/06/2022