Beleidsplan 2023-2027

De komende beleidsperiode 2023-2027 wil AW de missie en de werking van de voorbije jaren rond kwaliteit en wonen verder zetten. Concreet focussen we op vier sporen:

Een eerste spoor omhelst het GOED OPDRACHTGEVERSCHAP. Voor een kwalitatief architectuurproject is niet enkel een goede architect, maar ook een goede bouwheer nodig. In de kleine foyer binnen het Cultuur- centrum Hasselt zal AW hiertoe een nieuwe expo- en werkplek maken waarin een reeks van kwalitatieve architectuurprojecten aan bod komen, vergezeld van de verhalen van de bouwheren en de architecten.

Voor het spoor COLLECTIEF WONEN blijkt er nog veel interesse te zijn. Door de recente expo ‘Housing Apart Together’ te herleiden tot een light versie, kan deze op een eenvoudige wijze opnieuw opgesteld worden in een bibliotheek, stadhuis of andere laagdrempelige plek. De website wordt herleid tot een kennisplatform voor alle projecten met bijhorende foto’s, planmateri- aal en video’s. Waar mogelijk, worden nieuwe project- en aan het verhaal toegevoegd.

In het derde spoor zet AW focus op INNOVATIEF EN COOPERATIEF WONEN. Vanuit een klimaatbewustzijn, beperkte beschikbaarheid van ruimte, toenemende vergrijzing, wijzigende demografie en stijgende vast- goedprijzen vinden we het belangrijk om te blijven nadenken over nieuwe én traditionele woningtypes en de betekenis van alternatieve opdrachtgevers in het wonen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de woon- coöperatie als interessante opdrachtgever met een lange termijnvisie op architectuur en duurzaamheid.

Tot slot hechten we veel belang aan de BELEVING VAN WONEN. Architecturale kwaliteit en mensenmaat gaan immers hand in hand. Een structurele samen- werking met antropologe Ruth Soenen zorgt voor een bijkomende kritische blik naar de betekenis van archi- tectuur in het wonen, op basis van gesprekken met bewoners en gebruikers.

Voor de uitvoering van het beleidsplan 2023-2027 heeft AW een structurele subsidie aangevraagd binnen het Kunstendecreet van Vlaanderen. In de preadviezen werd het dossier beoordeeld als “positief binnen budget”. Het is nu afwachten naar de definitieve beslissing van de minister.

22/06/2022