Beleidsplan 2023-2027
iris 1 januari 2023

In de beleidsperiode 2023-2027 wil AW de missie en de werking van de voorbije jaren rond kwaliteit en wonen verder zetten. Concreet focussen we op vier sporen:

Een eerste spoor omhelst het GOED OPDRACHTGEVERSCHAP. Voor een kwalitatief architectuurproject is niet enkel een goede architect, maar ook een goede bouwheer nodig. In de kleine foyer binnen het cultuurcentrum Hasselt maakt AW hiertoe een nieuwe expo- en werkplek waarin een reeks van kwalitatieve architectuurprojecten aan bod komen, vergezeld van de verhalen van de bouwheren en de architecten.

In een tweede spoor zet AW focus op INNOVATIEF EN COOPERATIEF WONEN. Vanuit een klimaatbewustzijn, beperkte beschikbaarheid van ruimte, toenemende vergrijzing, wijzigende demografie en stijgende vastgoedprijzen vinden we het belangrijk om te blijven nadenken over nieuwe én traditionele woningtypes en de betekenis van alternatieve opdrachtgevers in het wonen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de wooncoöperatie als interessante opdrachtgever met een lange termijnvisie op architectuur en duurzaamheid.

Verder hechten we veel belang aan de BELEVING VAN WONEN. Architecturale kwaliteit en mensenmaat gaan immers hand in hand. Een structurele samenwerking met antropologe Ruth Soenen zorgt voor een bijkomende kritische blik naar de betekenis van architectuur in het wonen, op basis van gesprekken met bewoners en gebruikers.

Tot slot blijkt er ook voor het spoor COLLECTIEF WONEN nog veel interesse te zijn. Door de recente expo ‘Housing Apart Together’ te herleiden tot een light versie, kan deze op een eenvoudige wijze opnieuw opgesteld worden in een bibliotheek, stadhuis of andere laagdrempelige plek. De website is uitgebouwd tot een kennisplatform, met info over alle projecten en met foto’s, planmateriaal en video’s. Waar mogelijk, worden nieuwe projecten aan het verhaal toegevoegd.

04/05/2023

Foto  © Steven Massart – Berlijn