Franky Larousselle – Tussen zicht en zien #1
iris 13 juli 2016

In opdracht van Architectuurwijzer werkt Franky Larousselle aan een fotoreeks rond het thema Stad Limburg. Gedurende de komende maanden zullen er regelmatig foto’s op de homepagina van deze website gepubliceerd worden.

Limburg is een “Zwischenstadt”: de onbenoemde en onbekende stad tussen centrum en periferie, tussen rood en groen, tussen nabijheid en distantie (Sieverts, 1999). Op grote schaal is er in dit Limburg een polycentrisch bewegen aanwezig. Een plek vol karakteristieken of onderleggers die mee de genius loci voor elke kern en periferie aansturen. Die vermenging en grote verscheidenheid zien we niet alleen op macro schaal. Het is ook aanwezig in de wijze waarop architectuur antwoorden biedt op onze wijze van leven. De ene leeft op verdieping 21 met zicht op Limburgse duinen, elders vormt een kanaalstrip een ankerpunt voor een historisch woonweefsel.

Vilhelm Hammershoi
Vilhelm Hammershoi

Stedelijkheid creëren is ook zoeken naar de relaties tussen binnen-buiten en de fysieke toestand ervan. In zowel de aandacht naar het modernistisch erfgoed in Limburg, de stad Limburg als uniek leefmodel en verdere programmapunten van Architectuurwijzer zijn deze transities van grenzen telkens een wederkerend gegeven. Deze fysieke toestand werd veelvuldig gemoderniseerd. In Vers une architecture door Le Corbusier werden onder meer 5 aandachtspunten naar voren geschoven en is een duidelijk voorbeeld van zoektochten naar transities. Zijn verdere werk; Plan Obus, inspireerde op zijn beurt misschien zelfs Dirk Braeckman om in de nissen van de Venetiaanse Gaanderijen te Oostende, 29 beelden met zicht op zee uit willekeurige flats te installeren. De zichten brengen de grenzen als een tussen in beeld. Die grenzen waren ook een veelvuldig element in de werken van Deens schilder Vilhelm Hammershoi. Het besloten, complexe karakter van deze grenzen vormt hier zacht geschilderd het andere uiterste mee. Raam, arcade, luifel. Allen een tussen voor eigen leefwereld en het collectieve hof Limburg.

De reeks beelden zijn elk op zich getuige van deze transities in het landschappelijke stadsmodel
van Limburg.

Limburg. Tussen zicht en zien.

DSC08044

DSC08034


Bekijk ook
fotoreeks #2

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *