23 februari 2023
Project
Innovatief wonen: Collectief woonerf premium
Leupegem
In een typisch Vlaamse verkaveling in Leupegem – tussen een oude textielfabriek, een beek en een oude watermolen – heeft een bedrijfseigenaar een deel van zijn bedrijfsterrein herbestemd naar wonen. De site was volledig verhard en bebouwd, maar een aantal loodsen waren leeg komen te staan. Bijgevolg vroeg de bedrijfseigenaar aan ectv architecten om een […]
premium
31 januari 2023
Podcast
Podcast ‘CCHA, al 50 jaar een levendig modernistisch gebouw’ premium
Over de bouw en de architectuur van het Cultuurcentrum Hasselt zijn heel wat boeiende verhalen te vertellen. Architectura en Architectuurwijzer goten een selectie van deze verhalen in een podcast. Peggy Totté (AW) ging in gesprek met Gerhard Verfaillie (huidig directeur CCHA), Caroline Voet (curator expo ‘CCHA omkaderd’), Ewald Houben (aannemer van dit project) en Piet Jaspaert (allereerste directeur CCHA) over de […]
premium
16 januari 2023
Blog
Nieuw: website Innovatief wonen in Vlaanderen premium
In antwoord op uitdagingen zoals klimaat, erfgoed, betaalbaarheid, zuinig ruimtegebruik, wonen voor bijzondere doelgroepen … stelt men vaak een ‘innovatief’ woonproject voor. Maar wat betekent innovatie in het wonen? Op de website innovatiefwonen.be beschrijft en analyseert Architectuurwijzer elf Vlaamse woonprojecten die afwijken van het klassieke marktpatroon. De innovatie ligt voor elk project anders. Uit de […]
premium
16 januari 2023
Project
Innovatief wonen: Melkerij premium
Wachtebeke
Het aandeel sociale woningen in Wachtebeke bedraagt 12% van het totale woonaanbod. De gemeente voldoet aan het bindend sociaal objectief, maar stelde een mismatch vast tussen het aanbod en de vraag van de sociale huurders. Er is een stijging van het aantal één- en tweepersoonshuishoudens op de wachtlijsten, aangezien de lokale huisvestingsmaatschappij vooral een groot aanbod van sociale […]
premium
15 januari 2023
Overzicht
Jaarverslag 2022 premium
Architectuurwijzer is een kritisch onafhankelijke architectuurcultuurorganisatie die wil bijdragen aan kwalitatieve architectuur en innovatieve wooncultuur in Vlaanderen. Op geregelde tijdstippen gaan we in dialoog met de praktijk, het beleid, het academische veld en het bredere publiek. Expo’s, lezingen, terreinbezoeken, rondleidingen vormen onze gesmaakte momenten van kennisdeling.   KWALITATIEVE ARCHITECTUUR Kwaliteit in erfgoed Vanaf najaar 2022 […]
premium
16 oktober 2022
Blog
Sociaal-ruimtelijk onderzoek in Vlaams-Brabant premium
In 2018-19 hebben Simply Community & Architectuurwijzer sociaal-ruimtelijk onderzoek uitgevoerd in vier Limburgse sociale wijken, binnen ons partnerschap met de provincie Limburg (zie rapport ‘Sociale huisvesting anders bekeken’). Tijdens deze pioniersfase hebben we geleerd hoe belangrijk een dak boven het hoofd is voor elke sociale huurder en hoeveel belang hij/zij hecht aan een verzorgde woning. Van […]
premium
6 juli 2022
Blog
Betaalbaar bouwen en wonen in India premium
Na de onafhankelijkheid van India in 1947 ging de staat over tot een nieuw industrialisatiebeleid. Grote bedrijven werden verplicht om hun industrie te vestigen aan de buitenrand van de steden of zelfs op het platteland. Vervolgens besloten de bedrijven om op deze locaties ook woonwijken te bouwen voor hun werknemers, van arbeiders tot bedienden. Ook […]
premium
24 juni 2022
Publicatie
Architectuur & Geweten premium
Op vraag van de provincie Limburg ontwikkelde Architectuurwijzer in 1994/1995 een project om de gebouwde omgeving beter te begrijpen en er vragen over te kunnen stellen: “ARCHITECTUUR EN GEWETEN, mens erger je niet” De inhoud van dit project ontdek je in de publicatie Architectuur & Geweten, die het belang van architectuur voor het uitzicht van […]
premium
18 mei 2022
Blog
CCHA – jubileum én nieuwe samenwerking premium
Het cultuurcentrum Hasselt bestaat 50 jaar. Een jubileum dat niet onopgemerkt voorbij zal gaan, want met FESTIFIFTY presenteert het cultuurcentrum 50 projecten voor 50 jaar CCHA. Goed voor 5 maanden feest, van augustus t.e.m. december 2022. “We blikken terug op ons rijke verleden, maar willen ook nieuwe wegen inslaan.” zegt directeur Gerhard Verfaillie tijdens de […]
premium
18 mei 2022
Publicatie
Architectuurwijzer – 1ste publicatie premium
Architectuurwijzer is de eerste publicatie van de vzw Architectuurwijzer. Het is de catalogus verbonden aan de tentoonstelling Architectuurwijzer, die van 10 april tot 10 mei 1992 in Hasselt liep, 1 jaar na de oprichting van de vzw. Doel: een beeld geven van de eigentijdse architectuur in Hasselt en omgeving / een selectie laten zien van […]
premium
1 april 2022
Lezingenreeks
Wooncoöperatie als game changer premium
Vanuit Cera en Architectuurwijzer geloven we dat er vandaag – honderd jaar na de oprichting van de eerste Belgische coöperatieve tuinwijken – een momentum bestaat om bij ons meer wooncoöperaties op te richten. In de meest diverse sectoren zien we coöperaties; het is dus een beproefd ondernemingsmodel. We beschouwen de wooncoöperatie als een professionele non-profit […]
premium
25 februari 2022
Oproep
Nieuwe Limburgse architectuurprijs premium
De voorbije jaren organiseerde BOUWUNIE Limburg al de wedstrijd ‘Beste bouwteam’. Met de ‘Limburgse baksteenawards’ gaat ze een stap verder, door ook het het project dat het beste scoort op architectonisch vlak in de kijker te zetten. Dit project hoeft trouwens niet noodzakelijk baksteengerelateerd te zijn! Deze Limburgse architectuurprijs wordt uitgereikt in 2 categorieën: 1. […]
premium