Delen van ruimte en het ontwerpen van gedeelde ruimte
iris 2nd October 2017

“Iedereen deelt in Runkst” is een project in het kader van Tournée Locale, een wijkproject dat in april 2018 naar Runkst, de stationsomgeving en de Heilig Hartwijk komt.
“Iedereen deelt in Runkst” is een samenwerking tussen de Faculteit Architectuur UHasselt, a2o architecten, stad Hasselt, the School, Architectuurwijzer en de burgers van Hasselt. Voor Architectuurwijzer zijn er duidelijke inhoudelijke raakvlakken met het traject ‘collectief bouwen’.

“Iedereen deelt in Runkst” is in de herfst van 2017 al van gestart. Zo verzamelt “Iedereen deelt in Runkst” goede voorbeelden van Runkstenaren die iets delen. Sinds 25 september neemt “Iedereen deelt in Runkst” elke maandag de lounge van Hostel H in om aan het project te werken. Architecten, ontwerpers en kunstenaars denken samen met Runkstenaren, Hasselaren en de internationale gemeenschap na over delen, samen wonen en samen zijn.

De grote ramen van het hostel tonen hoe Runkstenaren op inspirerende manieren ruimte delen met elkaar: een fietsparkeerplaats, een tuin, een ijskast, een route, …  Dit vormt de basis om samen nieuwe ideeën te vormen rond fysiek en online delen in de stad. Vragen die centraal staan zijn: Hoe deel jij ruimte? Wat wil je delen en wat niet? Hoe willen wij delen in de toekomst? Moeten we onze ruimte daar anders voor inrichten?

Meer info: https://www.facebook.com/iedereendeeltinrunkst/

Maandag 2 oktober gaf Roel De Ridder van Architectuurwijzer vzw een inspirerende lezing over internationale en historische tendensen in het delen van ruimte en het ontwerpen van gedeelde ruimte.

Uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *