Lieve Drooghmans

13th April 2021
Project
Sint-Jans Gasthuis, een renovatie via WinVorm premium
Lo-Reninge
Op de hoek van de Gasthuisstraat en de Zuidstraat in Lo-Reninge staat een opvallend gebouw. Het is groter, statiger en voornamer dan de andere huizen. Vreemd genoeg staat de voornaamste gevel met hoofdingang niet aan de doorgaande weg, maar aan de doodlopende zijstraat. Dit is het Sint-Jans Gasthuis, dat recent gerenoveerd werd door Poot Architectuur […]
premium
1st March 2021
Ruimtelijke kwaliteit 10
Verschuiving in rol van architect, aannemer en bouwproducent premium
Bij de Confederatie Bouw Limburg merken ze elke dag hoezeer de bouwsector in verandering is. Traditioneel was bijvoorbeeld de keuze van de bouwmaterialen pas voorzien tegen het einde van het ontwerpproces, maar vandaag is het noodzakelijk dat de architect sneller op zoek gaat naar het best passende bouwmateriaal om zijn ontwerp te realiseren. In bijgevoegde […]
premium
1st March 2021
Ruimtelijke kwaliteit 9
Circulariteit zet aan tot nieuwe bouwcultuur premium
Voor een duurzaam en circulair gebouw heb je in de eerste plaats een ruimdenkende architect nodig. Thomas Rau is als Nederlands architect vooral gekend om zijn doorgedreven visie op het hergebruik van bouwmaterialen in een gebouw. Hij streeft naar een radicale ommezwaai in ons economisch denken: we mogen niet langer roofbouw plegen op de aarde, […]
premium
12th February 2021
Coöperatief wonen 3
Huren weggegooid geld? Niet als je bij jezelf huurt premium
Voor wie niet wil huren­ of kopen, is er een middenweg, schrijven Lieve Jacobs (Cera) en Peggy Totté (AW) in een opiniestuk in De Standaard­. Koop een aandeel van een woon­coöperatie, en huur daarbij een woning. De reeks ‘De woningmarkt in beweging’ belichtte enkele interessante ontwikkelingen, zoals een potentiële groei van de private huurmarkt. Dat past […]
premium
12th February 2021
Coöperatief wonen 2
Gezocht: lefgozers voor wooncoöperaties premium
Coöperatieve woonmodellen kunnen zorgen voor betaalbaarheid, maar ook voor kwaliteit, woonmobiliteit en flexibiliteit. Het wonen in de coöperaties kan heel divers zijn: van individuele klassieke woningtypes tot cohousing en woongemeenschappen. Een coöperatief beheer van het wonen kan ook een halt toeroepen aan de versnippering van eigendommen, percelen en woningen. Kleinschalige woonvormen waar plaats is voor […]
premium
8th February 2021
Ruimtelijke kwaliteit 8
Leerpunten van 20 jaar WinVorm premium
“Het is begonnen in de Westhoek met een aantal mensen die vanuit verschillende organisaties betrokken waren bij denkoefeningen rond de toekomst van de regio. We hadden het gevoel dat de Westhoek aan het vervlakken was, dat we overal dezelfde dingen zagen: dezelfde sociale huisjes, dezelfde verkavelingen, dezelfde pure ingenieurslogica voor de inrichting van het publiek […]
premium
5th February 2021
Ruimtelijke kwaliteit 7
Nieuw in Hasselt: het Stadsatelier premium
Hoe bewaakt de stad Hasselt de kwaliteit van belangrijke bouwprojecten en ruimtelijke ontwikkelingen op haar grondgebied? Voor grote projecten is er in Hasselt al meermaals een beroep gedaan op de procedure van de Open Oproep. Zo heeft het Jessa Ziekenhuis momenteel een procedure lopende voor de bouw van een nieuwe eenheidscampus Salvator+, waar alle huidige […]
premium
13th January 2021
Ruimtelijke kwaliteit 6
Mastervisie Kolderbos via open oproep premium
Sinds 2002 heeft de stad Genk al 15 keer een beroep gedaan op de Open Oproepprocedure van de Vlaamse Bouwmeester, zowel voor de grotere publieke gebouwen als voor complexe stadsontwikkelingen. In het bijzonder waardeert Genk de open oproep als een belangrijk reflectiemoment waarin vijf ontwerpers hun voorstellen formuleren. De confrontatie met de vijf – vaak […]
premium
28th December 2020
Overzicht
Jaarverslag 2020 premium
2020 was een gevarieerd jaar voor Architectuurwijzer (AW), met een inhoudelijke werking rond meerdere thema’s. We werken hieraan met verschillende sterke partners en geloven dat we samen voor verandering kunnen zorgen. Dit kadert binnen onze visie dat kwaliteitsvolle architectuur impact kan hebben op onze samenleving. Daar zetten we graag onze schouders onder.  We zijn een […]
premium
16th December 2020
Ruimtelijke kwaliteit 5
Een nieuwe generatie architecten premium
Door de grote bekendheid bij architecten in Vlaanderen en elders, kan elke opdrachtgever bij de Open Oproep rekenen op een grote groep gemotiveerde kandidaat-ontwerpers. Dit zorgt voor een ruimer perspectief op de architectuurwereld en een grotere keuzevrijheid bij de opdrachtgever. Maar ook de architecten hebben baat bij deze procedure. In de afgelopen 20 jaar hebben […]
premium
28th November 2020
Ruimtelijke kwaliteit 4
Provincie Limburg als opdrachtgever voor begijnhof Hasselt premium
Een belangrijke publieke opdrachtgever in de provincie Limburg is het provinciebestuur zelf. Met de restauratie en herwaardering van het Hasseltse Begijnhof stellen zij graag een goed voorbeeld. Anno 2016 ging de provincie op zoek naar een nieuwe functie voor het begijnhof en sloot zij een samenwerkingsakkoord met de stad Hasselt en de UHasselt. Het voorstel […]
premium
27th November 2020
Ruimtelijke kwaliteit 3
Kwaliteit als speerpunt in het ruimtelijk beleid van Limburg premium
Elk bouwproject heeft impact op zijn directe omgeving. Of anders gezegd, de kwaliteit van elk gebouw bepaalt de kwaliteit van zijn omgeving. Maar wat is ruimtelijke kwaliteit? Hoe kan je deze beoordelen? Hoe verzanden we niet in oeverloze discussies over smaak, kleur, dakhoogte of financiële haalbaarheid? Hoe komen we tot heldere standpunten met voldoende maatschappelijk […]
premium